இஸ்லாம் அமைதி மார்கமா? இஸ்லாம் இனிய மார்கமா? இஸ்லாம் உண்மையான மார்கமா?

ஆன்சரிங் இஸ்லாம்

பல உண்மைகளின் உறைவிடம்,உள்ளே சென்று பாருங்கள்

சத்தியவான் தளம் செல்ல

Wednesday, October 17, 2007

சிறுமிகளை கடத்தி சென்று மணம் புரிய இஸ்லாமிய ஷாரியா கோர்ட் அனுமதி

கிறிஸ்துவ சிறுமிகளை கடத்தி சென்று மணம் புரிய இஸ்லாமிய ஷாரியா கோர்ட் அனுமதி
http://ezhila.blogspot.com/2007/10/blog-post_3277.html
 

கிறிஸ்துவ் சிறுமிகளை கடத்தி சென்று முஸ்லீம்கள் திருமணம் செய்ய இஸ்லாமிய ஷாரியா கோர்ட் அனுமதி அளித்துள்ளது.

Islamic Court Endorses Abduction Of Girls
Posted GMT 10-15-2007 1:29:49


MAIDUGURI, Nigeria -- It has been more than a year since Allabe Kaku Chibok lost his three daughters because he became a Christian -- paradoxically, he lost custody of them only after his ex-wife died.

An Islamic court in this city in the northern state of Borno granted custody to Chibok's wife's Muslim relatives after a chain of events that began in November 2004, when he allowed his daughters to attend the funeral service of their mother; she had divorced him when he left Islam.

The girls stayed for a week with Muslim relatives at his former wife's house, but when Chibok arrived there to take them to school, he found that a retired female police officer, Hajiya Maryam Aliyu, had helped his ex-wife's Muslim relatives abduct them.

Not knowing the whereabouts of his Christian daughters, Chibok on December 8, 2004 petitioned the Borno State police commissioner, asking that his three daughters be found and rescued from Aliyu.

Chibok, now 50, had kept custody of the children after Malama Botul Grema divorced him in 1996, and when she remarried in 2000 he had maintained custody of Zara, now 14, Fati, now 12, and 11-year-old Aisha.

A member of the Church of Christ in Nigeria in the Gambaru area of Maiduguri, Chibok told the police commissioner that his efforts to rescue the girls had met with the blunt assertion that he was no longer capable of being their father because he had become a Christian.

Police did not recover his daughters, and after four months Chibok on March 9 again reminded the commissioner of the urgent need act, asserting that Aliyu "be ready to face the wrath of law in order to serve as a deterrence to others who may because of sentimental reasons indulge in such acts again."

Maiduguri Muslims had threatened to visit harm on Christians should Chibok not back down from his demand for the return of his daughters.

"I am in this critical circumstance calling upon your humble self to urgently act before any ugly situation that is capable of creating chaos, anarchy or any break-down of law and order that ensues," Chibok wrote. "Frankly, I have done all that is required of a law-abiding citizen in this circumstance."

Sharia Rule

Sensing danger, the Rev. Joshua Adamu, chairman of the Borno State chapter of the Christian Association of Nigeria, quickly sent an urgent letter to the police commissioner decrying the threat against Christians.

Police still did not act, Chibok told Compass.

"The police commissioner told me that the case of the abduction of my daughters is a family matter and cannot therefore be handled by the police," Chibok said. "The refusal of the police to intervene is just because the police commissioner is a Muslim too."

Aliyu and the family of his former wife then summoned Chibok to appear before a sharia (Islamic) court, Borno Upper Sharia Court I, to rescind his claims for custody. Aliyu and two Muslim relatives of his former wife, Hajiya Asabe and Muhammed Grema, filed claims against Chibok asking for custody of the girls.

Appearing before the court, Chibok recalled how the girls were taken from him. "I don't know whether the children are alive or not," Chibok testified.

Aliyu admitted to the court that she abducted the girls in accordance with their mother's death-bed wishes. In the hospital, Botul Grema had asked Aliyu that the Christian girls be taken away from their father so they would be raised as Muslims.

Aliyu also told the court that the Muslim community authorized her to take the girls into her custody, saying Islamic leaders "authorized me to come with the children to my house, and that they would come and receive them from me," Aliyu testified.

Islamic lawyers called for Aliyu and the Muslim relatives of Chibok's ex-wife to obtain custody of the three girls, as under Islamic law the girls were now Muslims and could not be allowed to live with their Christian father.

On August 4, 2006, Borno Upper Sharia Court I ruled that under Islamic law a non-Muslim father cannot be a custodian to his children if the mother of his children is Muslim -- or, in this case, if the deceased mother's relatives are Muslim.

"Based on the principles of Islam, the father has no right to keep the children," ruled Alkali Usman Gambo. "The father cannot be the custody [sic] of his children until it becomes [clear that there is] nobody from the mother's relative[s] before the burden will be shifted on the father."

Facing the bitter contradiction that he had retained custody of the children at divorce but lost them at his wife's death, Chibok told Compass that he is hoping Christians and the Nigerian government will help him recover his daughters.

"I appeal to my Christian brethren to assist in rescuing my daughters," he said. "I also appeal that those who can influence the Nigerian government to secure the release of my daughters should please do so."

www.compassdirect.org

கன்னிப்பெண்கள் சுவனத்தில் கிடைப்பார்கள்!

ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஹோவர்ட் அதிகம் கோவப்பட்டால் எங்களுக்கு நிறைய கன்னிப்பெண்கள் சுவனத்தில் கிடைப்பார்கள்!
 
http://ezhila.blogspot.com/2007/10/blog-post_8327.html

பாலித்தீவில் இந்துக்களையும் அங்கு சுற்றுலா வந்த ஆஸ்திரேலியர்களையும் கொன்ற இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகள் தங்களுக்கு விடுதலை வேண்டாம், உடனே தூக்குப்போடுங்கள். சுவனத்தில் கன்னிகள் தங்களுக்காக காத்திருக்கிறார்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்கள்.

ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் கோவப்பட கோவப்பட தங்களுக்கு நிறைய பரிசுகளை அல்லா வழங்குவார் என்று தெரிவித்துள்ளார்கள்.

'We can't wait for our execution'By Karen Michelmore
October 15, 2007 12:30am

Bombers happy that Howard is angry
Bombers freed from cells to pray
PM lodges formal complaint with Indonesia


THE three Bali bombers on death row say they are ready to die and will not be asking for a pardon.

They have also expressed delight at the controversy surrounding their impending executions, saying the more pain they cause, the greater their reward in heaven.

"I'm very happy, especially after hearing that John Howard is very angry with us," Amrozi bin Nurhasyim, the so-called smiling assassin, said yesterday at the island prison where he is held.

"The more he is angry, the more I will get rewards from God, right?

"The more I make infidels angry, the more I will get my reward, so I'm more relaxed."

Islamic militants Amrozi, his elder brother Ali Ghufron (alias Mukhlas) and Imam Samudra were briefly let out of their isolation cells yesterday at Batu Prison, on the island of Nusakambangan in central Java, to pray for the holy Islamic day Idul Fitri.

They walked 100m to the prison mosque unshackled, in their best robes, to pray with other inmates - murderers, terrorists and drug dealers - for today's holiday, which marks the end of the fasting month Ramadan.

As the hour-long ceremony wound up, the three began shouting "God is great" before guards told them to stop.

The trio may be executed within weeks for their roles in the 2002 Bali nightclub bombings, which killed 202 people, including 88 Australians.

Before the three face a firing squad, authorities must formally ask if they will seek clemency from the President.

The impending executions have been mired in controversy, with Australian victims angered by opposition to the death penalty ahead of yesterday's fifth anniversary of the atrocity.

Prime Minister John Howard yesterday signalled a formal complaint to Indonesia, after news broke that the country's anti-terror chief hosted a party of reformed terrorists at his home to aid the terror fight last month.

Yesterday, Indonesian authorities were considering reducing the sentences of 10 people involved in the first and second Bali attacks, to mark today's Islamic holiday.

The three key players in the bombings remain unrepentant, although they apologised to Muslim victims of the terrorist attacks to mark the holy day, on which Muslims traditionally apologise for their wrongs.

"We apologise for the victims, but only the Muslims," Samudra said. "The infidels will go to hell anyway."

Samudra said the three were not afraid to die, adding that he would prefer to be beheaded.

"Absolutely, we are not afraid," he said. "With execution we will go to heaven, and our wish to see God and the angels is far higher than the wish of the infidels for our death."

"Why would we be scared of death? Even now we are not scared to be executed. (US President George W) Bush and his allies, you all will go to hell but me and all my friends in the world will go to heaven."

Christianity and Islam.

Here is the Ready reference of Comparision between Christianity and Islam.

http://tamilchristians.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=5006#5006

In this study, we shall consider what the two religions believe on
various issues as we seek to gain a better understanding of Islam. We
begin with...

I. GOD

A. ISLAM...
1. Teaches there is one God - Qur'an 3:64
2. Rejects the concept of the Trinity

B. CHRISTIANITY...
1. Teaches there is one God - 1 Co 8:6
2. Reveals that the Godhead is composed of three distinct
personalities - Father, Son, Holy Spirit; one in essence and
substance - cf. Jn 1:1-5; Ph 2:5-8; 2 Jn 9; Mt 28:19

[Closely related to any concept of God is one's view regarding...]

II. JESUS

A. ISLAM...
1. Considers Jesus a prophet, like Noah, Abraham, Moses (and
Muhammad)
2. Rejects the divinity of Jesus, denies his preexistence - Qur'an
4:171
3. Believes in the virgin birth, however
4. Does not believe Jesus died on the cross nor was raised from
the dead - Qur'an 4:157

B. CHRISTIANITY...
1. Declares that Jesus is the Christ, the Son of God - Mt 16:13-18
2. Teaches the preexistence of Christ - Jn 1:1-5; Co 1:16-17
3. Proclaims that Jesus died on the cross for our sins, and was
raised from the dead

[What one believes regarding Jesus certainly has a bearing on one's
understanding of...]

III. SALVATION

A. ISLAM...
1. Salvation comes by works
2. Personal righteousness is weighed against personal sin, which
ever is greater determines salvation - Qur'an 23:101-103
3. A Muslim can be forgiven by repenting of sin - Qur'an 39:53-54
4. Paradise is assured for one who dies as a martyr for Islam
5. One becomes a Muslim by confessing "There is no other god but
God; and Muhammad is the Prophet of God" (la ilaha ill'Allah,
Muhammad rasul Allah) from the heart

B. CHRISTIANITY...
1. Salvation is by grace through an obedient faith - Ep 2:8-9; Ti
3:4-7
2. Jesus died on the cross as atonement for our sins - Ro 3:21-26
3. He is the source of eternal salvation to all who obey Him - He
5:9
4. Those whose names are in the Lamb's book of life will be spared
condemnation - Re 20:11-15
5. One becomes a Christian by:
a. Believing that Christ died for your sins - Jn 8:24; Ro 10:
9-10
b. Repenting of your sins - Ac 2:38; 17:30-31
c. Confessing your faith in Jesus as the Christ, the Son of God
- Mt 10:32,33; Ro 10:9-10
d. Being baptized into Christ for the remission of your sins
- Mt 28:19; Mk 16:16; Ac 2:38; 22:16; Ro 6:3-6; Ga 3:27;
Co 2:11-13; Ti 3:5; 1 Pe 3:21

[Doctrines pertaining to salvation are naturally related to views
pertaining to...]


IV. ETERNAL JUDGMENT


A. ISLAM...
1. Believes in a resurrection of the dead and judgment at the Last
Day
2. Paradise for the faithful, served by beautiful virgins - Qur'an
56:1-38
3. Hell for unbelievers, with eternal torment - Qur'an 56:39-56

B. CHRISTIANITY...
1. Believes in a resurrection of the dead and judgment at the Last
Day
2. The eternal City, New Jerusalem, in the new heavens and new
earth for those whose name is in the Lamb's book of life
- Re 21:1-7,9-27; 22:1-5
3. The lake of fire for the unbelieving and wicked - Re 20:15;
21:8

[What one believes about God, Jesus, salvation and the judgment depends
heavily upon what one considers to be...]

V. THE WORD OF GOD
A. ISLAM...
1. Believes in 4 inspired books - the Torah (5 books of Moses),
Zabur (the Psalms), lnjil (the Gospel), and Qur'an
2. The first three have been corrupted; the Qur'an provides the
final revelation of God's Word

B. CHRISTIANITY...
1. Believes Old and New Testaments contains the revelation of
God's Word - 2 Ti 3:16-17
2. Believes that God's Word cannot be corrupted, but is preserved
- 1 Pe 1:23-25; Mt 24:35; Isa 40:8
3. Believes that revelation of God's Word is fully and finally
revealed - 2 Pe 1:3; Ju 3

[It is of interest to note some of the differences in the two religion
regarding...]

VI. PRAYER, FASTING, AND WORSHIP
A. ISLAM...
1. Has set times to offer prayers (five times per day)
2. Has set periods and procedures in which to fast (the month of
Ramadan)
3. Places emphasis on ceremonial rituals such as washings, posture
in prayer

B. CHRISTIANITY...
1. Calls for fervent and steadfast prayer, with no set times
proscribed - 1 Th 5:17; Co 4:2
2. Has a place for fasting, but left up to the individual - Mt 6:
16-18; Ac 13:2-3; 14:23
3. Places emphasis upon the spiritual aspect of worship - Jn 4:
23-24; Ep 5:19; Co 3:16

[A major difference between Islam and Christianity in spreading their
faiths involve the issues of...]

VII. WAR AND VENGEANCE

A. ISLAM...
1. Allows war and vengeance for self-defense against persecution
2. Allows use of war in promoting the faith against unbelievers
and idolaters

B. CHRISTIANITY...
1. Forbids war and vengeance when persecuted for righteousness'
sake - Mt 5:10-12,38-48
2. Forbids use of war to promote the cause of Christ and the
gospel - 2 Co 10:3-5

[Some other differences between the two faiths relate to...]

VIII. MORALS
A. ISLAM...
1. Forbids alcohol, gambling - Qur'an 5:93-94
2. Forbids eating pork
3. Allows up to four wives, may divorce and remarry them twice
- Qur'an 2:229

B. CHRISTIANITY...
1. Forbids drunkenness, covetousness, and other "works of the
flesh" - Ga 5:19-21
2. Allows all foods, if received with thanksgiving and prayer
- 1 Ti 4:4-5 (with the exception of drinking blood and eating
animals that were strangled, Ac 15:20,29; 21:25)
3. Teaches monogamy, divorce only for fornication - Mt 19:9; 1 Co
7:2

[Both religions distinguish between the role of men and women, though
with important differences...]

IX. TREATMENT OF WOMEN

A. ISLAM...
1. Men have more rights than women - Qur'an 2:228
2. Women do not attend public prayers at the Mosque
3. A husband may punish a wife by withholding what is due, and
then beat her if necessary - Qur'an 4:34

B. CHRISTIANITY...
1. Men and women are fellow heirs of the grace of life - 1 Pe 3:7;
Ga 3:28-29
2. Women do not have leadership roles in the church - 1 Co 11:3;
14:34-37; 2 Ti 2:11-12
3. Forbids withholding what is due, and requires treating the wife
with tenderness and understanding - 1 Co 7:3-5; 1 Pe 3:7

CONCLUSION

1. This has not been an exhaustive comparison between Islam and
Christianity...
a. It has been a simple examination at some of the more notable
features of comparison
b. Undoubtedly, many other similarities and differences could be
noted

2. In considering such comparisons, one should note the following
caveat...
a. Islam contains many different sects; not all professing Muslims
might agree with some of the representations of Islamic beliefs
made in this comparison
b. In a similar vein, not all professing Christians may agree with
what has been offered as that which Christianity teaches

But perhaps this comparison can serve as a starting point in identifying
key issues for discussions between Muslims and Christians who seek to
better understand one another's faiths..

Source: http://www.ccel.org/contrib/exec_outlines/islam/islam_05.htm


இஸ்லாம் இணைய பேரவைக்கு எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு அழைப்பிதல்

முன் பக்கம் செல்ல

HOME PAGE

தமிழ் உலகின் இஸ்லாம் அறிஞர்களுக்கு ஈசாகுரான் உமர் எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு பகிரங்க அழைப்பு

தமிழ் நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் தலைவரும்,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞருமான பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்கள்

1,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-1

2,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-2

3,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-3

4,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-4

பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி கட்டுரைகள்

1,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -1

2,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -2

பிரபல இஸ்லாமிய இணையதளமான இஸ்லாம் கல்வி இணையத்தின் கட்டுரைக்கு ஈசாகுரான் இணையம் அளித்த பதில்கள்

1, இஸ்லாம்கல்வி இணையக் கட்டுரையும், 1 தீமோ 2:5ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் உமர் பதில்

2, இஸ்லாம்கல்வி தளமும் மத்தேயு 15:9ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் பதில்