இஸ்லாம் அமைதி மார்கமா? இஸ்லாம் இனிய மார்கமா? இஸ்லாம் உண்மையான மார்கமா?

ஆன்சரிங் இஸ்லாம்

பல உண்மைகளின் உறைவிடம்,உள்ளே சென்று பாருங்கள்

சத்தியவான் தளம் செல்ல

Thursday, July 17, 2008

நக்மா என்ன சொல்கிறார் என்று நீங்களே கேட்டுப்பாருங்கள்
 
 
 
 
Famous film actress Miss.Nagma has got saved and testifying Jesus. On28th of June she attended the Thirappin Vasal Jebam conducted by Bro.Mohan C. Lazarus in Nalumavadi, a small village in Tamilnadu.Thousands of people gathered in that meeting to listen to the word of God. She led the people in worship and delivered the word of God with authority sharing her personal experience with God. People were blessed with her ministry there and testified.
 
 
 
 
Nagma

Birth Name : Nandita Morarji

Born : 25 December 1974 Mumbai, India

Other Name : Namratha Sadhana

Father : Sri Arvind Pratapsinh Morarji( the late textile magnate)

Mother : Seema Sadhana

Debut film : Baaghi (1990 ).....co-starring Salman Khan . she was 15 at the time.

Nagma Born of a Muslim mother and a Hindu father on Christmas Day.

Nagma Acted in Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Bengali, Bhojpuri, Punjabi, and now Marathi.

Nagma Fluent in Hindi, Marathi, Tamil, Telugu, and English.

According to Nagma's passport, the name given to her a birth was Nandita, and it is by that name that she was referred to in an obituary printed by the family when her father, Arvind Morarji, died. Nagma thus had a Hindu father and a Muslim mother. After divorcing Morarji "due to some family problems," Nagma's mother later married Chander Sadhana, a film producer, with whom she had two other daughters,

Jyothika and Radhika, as well as a son, Suraj. Through her biological father, who later re-married, Nagma has two more half-brothers, Dhanraj and Yuvraj.
 
   
Among the People Bro.Mohan C.Lazarus Introducing
 
   
Time of Worship Singing and Praising  
 
   
Sharing the Joy of Salvation Remembering God's Goodness
   
Mighty Word of God Sharing the Depth of Spiritual Experience
   
Blessed People Committing for God
   
Tumour Disappears Personal Prayer
   
Love and Compassion Thanksgiving
http://www.zionmedia.in/nagma.html

இஸ்லாம் இணைய பேரவைக்கு எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு அழைப்பிதல்

முன் பக்கம் செல்ல

HOME PAGE

தமிழ் உலகின் இஸ்லாம் அறிஞர்களுக்கு ஈசாகுரான் உமர் எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு பகிரங்க அழைப்பு

தமிழ் நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் தலைவரும்,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞருமான பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்கள்

1,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-1

2,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-2

3,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-3

4,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-4

பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி கட்டுரைகள்

1,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -1

2,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -2

பிரபல இஸ்லாமிய இணையதளமான இஸ்லாம் கல்வி இணையத்தின் கட்டுரைக்கு ஈசாகுரான் இணையம் அளித்த பதில்கள்

1, இஸ்லாம்கல்வி இணையக் கட்டுரையும், 1 தீமோ 2:5ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் உமர் பதில்

2, இஸ்லாம்கல்வி தளமும் மத்தேயு 15:9ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் பதில்