இஸ்லாம் அமைதி மார்கமா? இஸ்லாம் இனிய மார்கமா? இஸ்லாம் உண்மையான மார்கமா?

ஆன்சரிங் இஸ்லாம்

பல உண்மைகளின் உறைவிடம்,உள்ளே சென்று பாருங்கள்

சத்தியவான் தளம் செல்ல

Tuesday, January 1, 2008

கேரளாவில் கிறிஸ்தவ சபை இஸ்லாமியர்களால் இடிக்கப்பட்டுள்ளது

கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான போதகர் சினிராஜ் முகமது அவர்களின் ரகசிய சபை மலபாரில் இடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இஸ்லாமில் இருந்து இயேசுகிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவருக்காக வல்லமையாக ஊழியம் செய்து கொண்டு வரும் போதகர் சினிராஜ் முகமது அவர்கள் இஸ்லாமில் இருந்து இயேசுகிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களுக்காக அநேக ரகசிய சபைகள் நடத்தி வருகிறார்.அதில் கேரளாவில் மலபார் என்னுமிடத்தில் நடைபெற்று வந்த சபை இஸ்லாமியர்களால் இடிக்கப்பட்டுள்ளது.அநேக முறை பல ஆபத்துகள்,கொலை முயற்சிகள் அனைத்தில் இருந்து ஆண்டவர் அவரை அற்புதமாக காத்து வருகிறார்.அவருக்கவும்,அவருடைய ஊழியத்துக்காகவும் தொடர்ந்து ஜெபித்துக்கொள்ளுங்கள்.

அவருடைய சாட்சியை படிக்க=http://sathyavaan.blogspot.com/2007/12/blog-post_4294.html

அவருடைய இன்னொரு கட்டுரை=http://sathyavaan.blogspot.com/2007/12/blog-post_3368.html


Salem Voice House Church Demolished by Muslim Extremists

Malabar (India), SVM News, December 30, 2007: Underground house church of Salem Voice Ministries demolished by Muslim extremists at Sunnam Potty in Malabar on December 29.
The demolished church in Malabar
The demolished house church
A mob of 10 to 15 people came by cars and vans with spade, pick axe, iron bar and other tools and weapons and totally demolished the church on Saturday night. Suspecting the attackers were the activists of the Students Islamic Movement of India (SIMI).
Around 50 people were attending in that church every week for worshipping service since last few months. The majority were individual muslim youngsters from various families.
Pastor Paul Ciniraj visiting
Pastor Paul Ciniraj visiting
There was a baptism service held on Saturday early morning. Eight youngsters and three couples were baptised. Though it was a secret service, the news somehow leaked out. That might have provoked the extremists to demolish the church.
The church building was leased from a believers family without any rent. That family is living in a distant place. They were threatening by unknown people since last few days for giving this house for prayer and worship.
Pastor Mildad and family are ministering in this area. They face death threat.
Pastor Paul Ciniraj, Director of the Salem Voice Ministries visited the demolished church. He condemned the incident and requesting prayers for the pastor and family, house owner and family and the believers.

இஸ்லாம் இணைய பேரவைக்கு எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு அழைப்பிதல்

முன் பக்கம் செல்ல

HOME PAGE

தமிழ் உலகின் இஸ்லாம் அறிஞர்களுக்கு ஈசாகுரான் உமர் எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு பகிரங்க அழைப்பு

தமிழ் நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் தலைவரும்,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞருமான பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்கள்

1,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-1

2,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-2

3,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-3

4,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-4

பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி கட்டுரைகள்

1,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -1

2,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -2

பிரபல இஸ்லாமிய இணையதளமான இஸ்லாம் கல்வி இணையத்தின் கட்டுரைக்கு ஈசாகுரான் இணையம் அளித்த பதில்கள்

1, இஸ்லாம்கல்வி இணையக் கட்டுரையும், 1 தீமோ 2:5ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் உமர் பதில்

2, இஸ்லாம்கல்வி தளமும் மத்தேயு 15:9ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் பதில்