இஸ்லாம் அமைதி மார்கமா? இஸ்லாம் இனிய மார்கமா? இஸ்லாம் உண்மையான மார்கமா?

ஆன்சரிங் இஸ்லாம்

பல உண்மைகளின் உறைவிடம்,உள்ளே சென்று பாருங்கள்

சத்தியவான் தளம் செல்ல

Saturday, September 29, 2007

Mohammad Vs Jesus Christ

http://www.tamilchristians.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=366

A COMPARISON BETWEEN MUHAMMED AND JESUS CHRIST
By George Zeller and Steve Van Nattan

Mohammed was the prophet of war;
Christ is the Prince of Peace (Isaiah 9:6-7).

Mohammed's disciples killed for the faith;
Christ's disciples were killed for their faith (Acts 12:2; 2 Timothy 4:7).

Mohammed promoted persecution against the "infidels";
Christ forgave and converted the chief persecutor (1 Timothy 1:13-15).

Mohammed was the taker of life;
Christ was the giver of life (John 10:27-28 ).

Mohammed and his fellow warriors murdered thousands;
Christ murdered none but saved many (compare John 12:48 ).

Mohammed's method was COMPULSION;
Christ's aim was voluntary CONVERSION (Acts 3:19).

Mohammed practiced FORCE;
Christ preached FAITH (John 6:29,35).

Mohammed was a WARRIOR ;
Christ is a DELIVERER (Col. 1:13; 1 Thessalonians 1:10).

Mohammed conquered his enemies with the sword;
Christ conquered his enemies with another kind of sword, the sword of the Spirit which is the Word of God (Hebrews 4:12; Acts 2:37).

Mohammed said to the masses, "Convert or die!";
Christ said, "Believe and live !" (John 6:47; 11:25-26).

Mohammed was swift to shed blood (Romans 3:15-17);
Christ shed His own blood for the salvation of many (Ephesians 1:7).

Mohammed preached "Death to the infidels!";
Christ prayed "Father, forgive them, for they know not what they do" (Luke 23:34).

Mohammed declared a holy war (Jihad) against infidels;
Christ achieved a holy victory on Calvary's cross (Colossians 2:14-15) and His followers share in that victory (John 16:33).

Mohammed constrained people by conquest;
Christ constrained people by love (2 Corinthians 5:14).

Modern terrorists derive their inspiration from Mohammed and carry out their despicable atrocities in the name of his god;
Christians derive their inspiration from the One who said, "Blessed are the peacemakers " (Matthew 5:9).

Modern day disciples of Mohammed respond to the terrorist attacks by cheering in the streets;
Modern day disciples of Christ are deeply grieved at past atrocities carried out by those who were "Christians" in name only (the Crusades, the Spanish Inquisition, etc.).

Many Muslims are peaceful and peace-loving because they do not strictly follow the teachings of their founder;
Many Christians are peaceful and peace-loving because they do strictly follow the teachings of their Founder (Romans 12:17-21).

Muhammed said the Koran is authoritative only in Arabic, and only in his dialect;
The Bible is authoritative in many languages around the world, for God knows all things and can inspire His Word in more than one language.

Muhammed hated music;
Jesus and His disciples sang hymns, and the Apostle commanded the Lord's Church to sing. (Matthew 26:30, Ephesians 5:19, Colossians 3:16)

Muhammed allowed that a Mullah, Imam, or Mufti of Islam can be a terrorist and moral animal like Osama bin Laden;
The Bible requires that a leader in the Church of the Lord Jesus Christ must be above reproach, and when this is not true, Christians demand such a fallen leader be removed from leadership. (1 Timothy 3:1-7, 5:19-20 )

Islam calls on its followers to observe Five Pillars, while all other aspects of life can be vulgar and not affect the Muslim's prospects in Paradise.
The Bible calls on the Christian to submit to the total change of his life by the Spirit of God-- NO area of life and thought is the choice of the follower . (Romans 12:1-2)

The Muslim looks forward to eternity in Paradise where there will be virgins who are used for eternal perpetual copulation.
The Bible believing Christian looks forward to being with Jesus Christ and is delighted with that. (2 Corinthians 5:Cool

Muhammed said the witness of a woman was half the value of the witness of a man; and Muhammed said a women goes to Paradise because she satisfies her husband sexually;
The Bible teaches that a husband is to love his wife and be willing to die for her. (Ephesians 5:25)

Mohammed called upon his servants to fight;
Jesus said, "My kingdom is not of this world; if My kingdom were of this world, then would My servants fight . . . but now is My kingdom not from here" (John 18:36)

Mohammed ordered death to the Jews (see A.Guillaume, The Life of Muhammad, Oxford University Press [1975], p. 369);
Christ ordered that the gospel be preached "to the Jew first" (Romans 1:16).

The Koran says, "Fight in the cause of Allah" (Qu'ran 2.244);
The Bible says, "we wrestle not against flesh and blood" and "the weapons of our warfare are not carnal" (Ephesians 6:12; 2 Corinthians 10:4).

The Koran says, "Fight and slay the Pagans wherever ye find them" (Qu'ran 9.5);
Christ said, "Preach the gospel to every creature" (Mark 16:15).

The Koran says, "I will inspire terror into the hearts of unbelievers" (Qu'ran 8.12);
God inspires His terror into the hearts of believers (Isaiah 8:13).

The Koran (Qu'ran) is a terrorist manual which condones fighting, conflict, terror, slaughter, and genocide against those who do not accept Islam;
T he Bible is a missionary manual to spread the gospel of peace to all the world (Romans 10:15).

Mohammed's Mission was to conquer the world for Allah;
Christ's mission was to conquer sin's penalty and power by substitutionary atonement (2 Corinthians 5:21; 1 Peter 3:18 ).

Mohammed considered Christ a good prophet;
Christ pronounced Mohammed to be a false prophet (John 10:10; Matthew 24:11).

Mohammed claimed that there was but one God, Allah;
Christ claimed that He was God (John 10:30-31; John 8:58-59; John 5:18; John 14:9).

Islam is geocentric, that is, the whole universe is centered on the Kaaba in the Grand mosque in Mecca in Arabia, and all Muslims pray facing that direction;
Jesus Christ is the center of all Christian worship and fellowship, for He is "in the midst" where his saints meet anywhere on earth. (Matthew 18:20, John 4:22-23)

Mohammed's Tomb: OCCUPIED !
Christ's tomb: EMPTY!

Islam must be received, or you can be killed for rejecting it:
The Faith offered by Jesus Christ is for " whosoever will" to receive, and all men are permitted to reject it. (Revelation 22:17, John 3:16)

Those who leave Islam are killed in most Islamic nations ;
Those who leave the true Church of Jesus Christ are allowed to do so with no revenge.

Now, is a Muslim submitted to Allah and Islam because he loves Allah?
NO!
He dare not leave Islam, and he is loyal purely out of fear.

The true Bible believer is loyal to Jesus Christ purely out of love.
1 John 4:18 There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. 19 We love him, because he first loved us.

This concept is 100% alien to Islam-- There is no love in Islam-- Only fear and hate.


Source: http://www.balaams-ass.com/alhaj/compare.htm


நேசக்குமார்,இஸ்லாம்,முஸ்லிம்,தீவிரவாதம்,முஸ்லிம்கள்,இந்திய,இந்தியா,தமிழ்,தமிழ்நாடு,விபச்சாரம்,பென்கள்,இஸ்லாமியர்கள்,நேசமுடன்,நேசக்குமார்,குர்ஆன்,ஹதீஸ்,இஸ்லாமிக் இன்ஃபோ,திருமனம்,குழந்தைகள்,இஸ்லாத்தை தெறிந்து கொள்ளுங்கள்,எழில்,பயங்கரவாதம்,தீவிரவாதிகள்,முஸ்லிம்,பயங்கரவாதிகள்,அடிப்படைவாதிகள்,பழமைவாதிகள்,காஷ்மீர்,காஷ்மிர்,குஜராத்,கோவை,islamic info,nesakumar,nesakkumar,nesamudan,terrorists,islam,islamic,fundamendalist,zakir nayak,zakir naik,jakir nayak,jakir naik,zagir,zageer,jageer,jagir,ஜாஹிர் நாயக்,ஜாகிர் நாயக்,ஸாஹிர்,ஸாகிர்,ஷாகிர்,ஷாஹிர்,ஆயிசா,ஆயிஸா,ஆயிஷா,திருமணம்,நபிகள் நாயகம்,முகம்மது,முஹம்மது,திருமனங்கள்,விவாகரத்து,தலாக்,முத்தலாக்,பாலியல் பலாத்காரம்,பென்னுரிமை,பென்னுறிமை,பென்களும் இஸ்லாமும்,இஸ்லாத்தின் பென்களின் நிலைWomen in Islam,talak,Aisha,mohamed,muhammed,marriages,marriage,women rights,women,girls,girls rights,female in islam,feminism,இஸ்லாமிய தீவிரவாதம்,முஸ்லிம தீவிரவாதம்,தீவிரவாதிகள்,பயங்கரவாதிகள்,இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம்,எழில்,பயங்கரவாதிகள்,எண்ணச் சிதறல்கள்,மதானி விடுதலை

முகமதின் மனைவிகள்

உமர்

இஸ்லாம் அறிஞர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது முகமதுவிற்கு 11 மனைவிகள்.
ஆனால் குர்-ஆன், ஹதிஸ் மற்றும் முகவதுவின் சரித்திர நூல்களை ஆராய்ந்தால்,
இன்னும் பல மனைவிகள், வைப்பாட்டிகள்(மன்னிக்கவும், தமிழில் வேறுவார்த்தை
தெரியவில்லை) அதாவது போரில் கிடைக்கும் பெண்களை அடிமைகளாக
வைத்துக்கொண்டு, திருமணம் செய்யாமல் உடலுறவு கொள்வது.

இஸ்லாம் கடைகளில் சென்று முகமதின் மனைவிகள் பற்றி புத்தகங்கள்
வாங்கினால், அதில் 11 அல்லது 12 மனைவிகள் பற்றி எழுதியிருப்பார்கள்.

ஒரு விவரம் சொல்லட்டுமா? எல்லாருக்கும் முகமது 4 மனைவிகள் என்றுச்
சொல்லிவிட்டு, தனக்கு மட்டும் எண்ணிக்கையில்லை என்று குர்-ஆன் வசனம்
அல்லா இறக்கியதாக குர்-ஆனில் சேர்த்துவிட்டான்.

தமிழில் டைப் செய்ய நேரமாகும் என்று ஆங்கிலத்தில் ஆதாரத்தை தருகிறேன்.
மூன்று மொழிபெயர்ப்புகள்:


033.050
YUSUFALI: O Prophet! We have made lawful to thee thy wives to whom thou hast paid their dowers; and those whom thy right hand possesses out of the prisoners of war whom Allah has assigned to thee; and daughters of thy paternal uncles and aunts, and daughters of thy maternal uncles and aunts, who migrated (from Makka) with thee;
and any believing woman who dedicates her soul to the Prophet if the Prophet wishes to wed her;- this only for thee, and not for the Believers (at large); We know what We have appointed for them as to their wives and the captives whom their right hands possess;- in order that there should be no difficulty for thee. And Allah is Oft -Forgiving, Most Merciful.

PICKTHAL: O Prophet! Lo! We have made lawful unto thee thy wives unto whom thou hast paid their dowries, and those whom thy right hand possesseth of those whom Allah hath given thee as spoils of war, and the daughters of thine uncle on the father's side and the daughters of thine aunts on the father's side, and the daughters of thine uncle on the mother's side and the daughters of thine aunts on the mother's side who emigrated with thee, and a believing woman if she give herself unto the
Prophet and the Prophet desire to ask her in marriage - a privilege for thee only, not for the (rest of) believers
- We are Aware of that which We enjoined upon them concerning their wives and those whom their right hands possess - that thou mayst be free from blame, for Allah is ever Forgiving, Merciful.

SHAKIR: O Prophet! surely We have made lawful to you your wives whom you have given their dowries, and those whom your right hand possesses out of those whom Allah has given to you as prisoners of war, and the daughters of your paternal uncles and the daughters of your paternal aunts, and the daughters of your maternal uncles and the daughters of your maternal aunts who fled with you; and a believing woman if she gave herself to the Prophet, if the Prophet desired to marry her-- specially for you, not for the (rest of) believers; We know what We have ordained for them concerning their wives and those whom their right hands possess in order that no blame may attach to you; and Allah is Forgiving, Merciful.

Proof English Quran: http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/033.qmt.html
Proof Tamil Quran: http://www.tamililquran.com/filesearch.asp?search_term=33%3A50
( This is not in Tamil Unicode font)

முகமது தன் வளர்ப்பு மகனின் மனைவியைகூட (மருமகளை) திருமணம்
செய்துக்கொண்டான். இதற்காகவே, ஒரு வசனம் அல்லா இறக்கினான் ( முகமது
இறக்குகதி செய்தான்). ஜயிட் என்பது முகவதுவின் வளர்ப்பு மகன்.

033.037
YUSUFALI: Behold! Thou didst say to one who had received the grace of Allah and thy favour: "Retain thou (in wedlock) thy wife, and fear Allah." But thou didst hide in thy heart that which Allah was about to make manifest: thou didst fear the people, but it is more fitting that thou shouldst fear Allah. Then when Zaid had dissolved (his marriage) with her, with the necessary (formality), We joined her in marriage to thee: in order that (in future) there may be no difficulty to the Believers in (the matter of)
marriage with the wives of their adopted sons
, when the latter have dissolved with the necessary (formality) (their marriage) with them. And Allah's command must be fulfilled.

PICKTHAL: And when thou saidst unto him on whom Allah hath conferred favour and thou hast conferred favour: Keep thy wife to thyself, and fear Allah. And thou didst hide in thy mind that which Allah was to bring to light, and thou didst fear mankind whereas Allah hath a better right that thou shouldst fear Him. So when Zeyd had performed that necessary formality (of divorce) from her, We gave her unto thee in marriage, so that (henceforth) there may be no sin for believers in respect of wives of
their adopted sons, when the latter have performed the necessary formality (of release) from them
. The commandment of Allah must be fulfilled.

SHAKIR: And when you said to him to whom Allah had shown favor and to whom you had shown a favor: Keep your wife to yourself and be careful of (your duty to) Allah; and you concealed in your soul what Allah would bring to light, and you feared men, and Allah had a greater right that you should fear Him. But when Zaid had accomplished his want of her, We gave her to you as a wife, so that there should be no difficulty for the believers in respect of the wives of their adopted sons, when they have accomplished their want of them; and Allah's command shall be performed.

Proof English Quran : http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/033.qmt.html#033.037
Proof Tamil Quran : http://www.tamililquran.com/filesearch.asp?search_term=33%3A37
( This is not in Tamil Unicode font)

ஏன் இந்த ஆசை இந்த மாமனாருக்கு(முகவதுவிற்கு) என்று கேட்காதீர்கள். நான் சொல்லமாட்டேன். நீங்களே கண்டுபிடியுங்கள்.

சரி, நான் சொல்லவில்லையென்றால், உங்களுக்கு தூக்கம் வராது.
the whole story is as follows:

Imam Tabari wrote (History of Tabari, vol Cool

"One day Muhammad went out looking for Zaid (Mohammed's adopted son). Now there was a covering of hair cloth over the doorway, but the wind had lifted the covering so that the doorway was uncovered. Zaynab was in her chamber, undressed, and admiration for her entered the heart of the Prophet".

The admiration was noticed by Zainab. She mentioned it to her husband Zaid later. He rushed to his father's house and offered Zainab to him. Mohammed worried about possible bad press and refused to accept it. But Allah will not take no for an answer and sent an instant revelation insisting on their union.

Q 33:37 We gave her (Zaid's wife) unto thee in marriage, so that (henceforth) there may be no sin for believers in respect of wives of their adopted sons". (summary of aya)


முகவதுவின் மனைவிகளின் பெயர்கள், மற்றும் அவர் எப்படி திருமணம் செய்தார்
என்ற தகவலை இங்கே காணலாம் ஆதாரங்களுடன். முகவதுவின் மனைவிகளைப்
பற்றி முஸ்லீம்களுடன் பேச நேர்ந்தால், இயேசு சொன்ன ஒரு வசனத்தை
கவனத்தில் கொள்ளவும். ஒரு கன்னத்தில் அறைந்தால்..........

Mohammed's Wives

Here is a list of wives of Mohammed by the Muslim scholar Ali Dashti. He probably based much of this on an earlief list in the History of al-Tabari vol.9 p.126-241. It should be mentioned that scholars and Hadiths are not entirely agreed on the wives of Mohammed. For example some hadiths (not Bukhari or Sahih Muslim) mention a couple of wives of Mohammed that he divorced, and these are not shown here. Nonetheless, Ali Dashti's list, while perhaps not entirely agreed upon as being comprehensive, shows many of the wives. Following this is the evidence from the hadiths, independent of Ali Dashti, for these relationships.

1. Khadija/Khadijah bint Khuwailid/Khywaylid - died first

2. Sawda/Sauda bint Zam'a

3. 'Aisha/Aesha/'A'ishah - 8 to 9 yrs old, 3rd wife

4. Omm/'Umm Salama/Salamah

5. Hafsa/Hafsah

6. Zaynab/Zainab of Jahsh

7. Jowayriya/Juwairiyya bint Harith

8. Omm Habiba

9. Safiya/Safiyya bint Huyai/Huyayy bint Akhtab

10. Maymuna/Maimuna of Hareth

11. Fatima/Fatema/Fatimah

12. Hend/Hind

13. Asma of Saba

14. Zaynab of Khozayma

15. Habla?

16. Asma of Noman / bint al-Nu'man

¾ slaves / concubines ¾

17. Mary the Christian/Copt

18. Rayhana/Raihana/Rayhanah bint Zayd/Zaid


¾ uncertain relationship -19. Omm Sharik

20. Maymuna/Maimuna (slave girl?)

21. Zaynab/Zainab the third?

22. Khawla / Khawlah¾ Ali Dashti missed at least nine possible other wives.

Mohammed married 15 women and consummated his marriages with 13. (al-Tabari vol.9 p.126-127)

Bukhari vol.1 Book 5 ch.25 no.282 p.172-173 said that [at one time] Mohammed had nine wives.

Full Details : http://www.muslimhope.com/WhyDidMohammedGetSoManyWives.htm

Friday, September 28, 2007

இஸ்லாமை சீர்திருத்தமுடியுமா..? உமரின் மொழிபெயர்ப்பு


இஸ்லாமை சீர்திருத்துகிறோம் என்று சொல்லி ஒரு தளம் ஆங்கிலத்தில் வெளிவந்துள்ளது.அந்த வலை தளத்தின் முதல் பக்கத்தை உமர் அவர்கள் மொழிபெயர்த்து உள்ளார்கள்.

இஸ்லாமை சீர்திருத்தமுடியுமா..? தள அறிமுகம் - reformislam.org

http://www.tamilchristians.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=4256#4256

இஸ்லாமை சீர்திருத்தபோகிறோம் என்றுச் சொல்லி ஒரு தளம் உருவாகியுள்ளது.

இத்தளத்தின் நோக்கம் :

குர்-ஆனின் பல வசனங்களை நீக்கவேண்டும்,

இஸ்லாம் என்பது அமைதி அதனால் அப்படிப்பட்ட பழக்கங்களை, தண்டனைகளை பின்பற்றக்கூடாது,

ஷரியாவை இரத்து செய்யவேண்டும்.


இத்தளத்தின் முகப்புபக்கத்தில் உள்ள விவரங்களை மேலோட்டமாக தமிழில் தருகிறேன். ஆங்கிலத்தில் கொடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் தான் சரியானவை என்று தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

இத்தளம் சில வசனங்களை குர்-ஆனிலிருந்து நீக்கவேண்டும் என்று ஒரு பட்டியல் இட்டுள்ளது, அவைகளை இக்கட்டுரையின் கடைசியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இத்தளம் சொல்வது போல "இஸ்லாமை சீர்திருத்தப்போகிறோம்" என்பது முடவன் கொம்புத்தேனுக்கு ஆசைப்பட்டது போல உள்ளது.


தளத்தின் பெயர்: http://www.reformislam.org/

தளத்தின் நோக்கம்: இஸ்லாமிய புத்தகங்களின் மூலமாக விளையும் ஆபத்தைப் பற்றி இஸ்லாமியர்களுக்கு எடுத்துக்கூறுவது. ....


Quote:
OUR GOALS
to educate Muslims about dangers presented by Islamic religious texts and why Islam must be reformed
to educate non-Muslims about the differences between moderate Muslims and Islamists ( a.k.a. Islamic Religious Fanatics, Radical Muslims, Muslim Fundamentalists, Islamic Extremists or Islamofascists)
to educate both Muslims and non-Muslims alike that Moderate Muslims are also targets of Islamic Terror1. தளத்தின் அறிக்கை (MANIFESTO)

தீவிரவாதிகள் இஸ்லாமின் பெயர் வைத்துக்கொண்டு இது வரை நடத்திக்கொண்டு வந்த தீவிரவாத செயல்கள் தவறு என்று ஒப்புக்கொள்ளுதல். ....


Quote:
OUR MANIFESTO
Acknowledging mistakes
The majority of the terrorist acts of the last three decades, including the 9/11 attacks, were perpetrated by Islamic fundamentalists in the name of Islam. We, as Muslims, find it abhorrent that Islam is used to murder millions of innocent people, Muslims and non-Muslims alike.
2. குர்-ஆனில் உள்ள முரண்பாடுகள்:

குர்-ஆன் மற்றும் ஹதீஸில் உள்ள பல வசனங்கள் , உலகத்தை ஆளவேண்டும் என்றும், இஸ்லாமியர் அல்லாதவரை ஹிம்சை படுத்தவேண்டும் என்றும் சொல்கின்றன... இதை மாற்றவேண்டும்...அல்லா இப்படி கூண்டோடு கொலை செய்யச் சொல்வாரா?...


Quote:
Inconsistencies in the Koran
Unfortunately, Islamic religious texts, including the Koran and the Hadith contain many passages, which call for Islamic domination and incite violence against non-Muslims. It is time to change that. Muslim fundamentalists believe that the Koran is the literal word of Allah. But could Allah, the most Merciful, the most Compassionate, command mass slaughter of people whose only fault is being non-Muslim?3. குர்-ஆன் மற்றும் பைபிள்:

பைபிள் மாற்றப்பட்டது, இருந்த போதிலும், பைபிளில் எங்கும் " மக்கள் கூட்டங்களை கொல்லுங்கள்" என்று குர்-ஆன் சொல்வது போல சொல்வதில்லை. கடந்த 1300 ஆண்டுகளாக குர்-ஆனும் மாற்றப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு உள்ளது......


Quote:

The Koran & the Bible
Many Bible figures from Adam to Jesus (Isa) are considered to be prophets and are respected by Islam. Islamic scholars however believe that both the Old and the New Testament came from God, but that they were corrupted by the Jews and Christians over time. While neither Testament calls for mass murder of unbelievers, the Koran does. Could it be possible that the Koran itself was corrupted by Muslims over the last thirteen centuries ?
4. சீர்திருத்தம் தேவை:

இப்போதுள்ள இஸ்லாம், ஜனநாயகத்திற்கும் சுதந்திரத்திற்கும் ஏற்றதல்ல.

21ம் நூற்றாண்டு முஸ்லீம்களுக்கு இரண்டு வாய்ப்புக்கள் உள்ளது:

a) 7ம் நூற்றாண்டிலிருந்து இன்று அல்-கைதா வரை பின்பற்றிக்கொண்டு வரும் "காட்டுமிராண்டி" கட்டளைகளை பின்பற்றுவது.

அல்லது

b) இஸ்லாமை சீர்திருத்தி, மற்ற மக்களோடு நிம்மதியாக வாழ்வது..Quote:

The need for reform
Islam, in its present form, is not compatible with principles of freedom and democracy. Twenty-first century Muslims have two options: we can continue the barbaric policies of the seventh century perpetuated by Hassan al-Banna, Abdullah Azzam, Yassir Arafat, Ruhollah Khomeini, Osama bin Laden, Muslim Brotherhood, al-Qaeda, Hizballah, Hamas, Hizb-ut-Tahrir, etc., leading to a global war between Dar al-Islam (Islamic World) and Dar al-Harb (non-Islamic World), or we can reform Islam to keep our rich cultural heritage and to cleanse our religion from the reviled relics of the past. We, as Muslims who desire to live in harmony with people of other religions, agnostics, and atheists choose the latter option. We can no longer allow Islamic extremists to use our religion as a weapon. We must protect future generations of Muslims from being brainwashed by the Islamic radicals. If we do not stop the spread of Islamic fundamentalism, our children will become homicidal zombies.5. இது வரை நடந்துள்ள தீமைகளுக்கு பொறுப்பேற்றுக்கொள்ளுதல்.

இது வரை இஸ்லாமின் பெயரில் நடந்த தீமைகளுக்கு பொறுப்பேற்று, இஸ்லாமிய புத்தகங்களில் உள்ள சில தீய வசனங்களை எடுத்துவிடுவது... அப்போது தான் எதிர்கால சந்ததிகளுக்கு குழப்பம் வராது... இஸ்லாம் என்பது அமைதி, அன்பு ஆகும், சண்டைபோடுவது அல்ல.


Quote:
Accepting responsibilities

To start the healing process, we must acknowledge evils done by Muslims in the name of Islam and accept responsibility for those evils. We must remove evil passages from Islamic religious texts, so that future generations of Muslims will not be confused by conflicting messages. Our religious message should be loud and clear: Islam is peace; Islam is love; Islam is light. War, murder, violence, divisiveness & discrimination are not Islamic values.6. மதம் என்பது தனிப்பட்ட விவகாரம், அதை யாரும் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது.


Quote:
Religious privacy

Religion is the private matter of every individual. Any person should be able to freely practice any religion as long as the practice does not interfere with the local laws, and no person must be forced to practice any religion. Just as people are created equal, there is no one religion that is superior to another. Any set of beliefs that is spread by force is fundamentally immoral; it is no longer a religion, but a political ideology.7. எல்லாரும் சமம்:


Quote:

Equality

Islam is one of the many of the world's religions. There will be no Peace and Harmony in the World if Muslims and non-Muslims do not have equal rights. Islamic supremacy doctrine is just as repulsive as Aryan supremacy doctrine. History clearly shows what happens to the society whose members consider themselves above other peoples. All moderate Muslims must repudiate the mere notion of Islamic supremacy.8. இஸ்லாமிய ஷரியா சட்டத்தை இரத்து செய்யவேண்டும், அது நடைமுறைக்கு ஏற்றது அல்ல.


Quote:

Sharia

Sharia Law must be abolished, because it is incompatible with norms of modern society.9. ஏழாம் நூற்றாண்டு பழக்கங்கள்(கல்லெரிந்து கொல்லுதல், கைகளை வெட்டுதல், மிருகங்களோடும், சிறுமிகளோடும் உடலுறவு சொல்லுதல்) போன்றவற்றை எல்லா முஸ்லீமும் வெறுக்கவேண்டும்.


Quote:

Outdated practices

Any practices that might have been acceptable in the Seventh Century; i.e., stoning, cutting off body parts, marrying and/or having sex with children or animals, must be condemned by every Muslim.10. காலம் சென்ற(outdated verses) வசனங்கள் நீக்கவேண்டும், அல்லது செல்லாது என்று தீர்மானிக்கவேண்டும். etc....


Quote:

Outdated verses


The following verses promote divisiveness and religious hatred, bigotry and discrimination. They must be either removed from the Koran or declared outdated and invalid, and marked as such.

Outdated words & phrases
Use of the following words and phrases or their variations must be prohibited during religious services:
Infidel/Unbeliever: these terms have negative connotation and promote divisiveness and animosity; Islam is not the only religion
Jihad: this word is often interpreted as Holy War against non-Muslims
Mujaheed/Holy Warrior: no more wars in the name of Islam
American (Christian/Crusader/Israeli/Zionist) occupation: these terms promote bigotry; at this point in time, Muslims living in non-Muslim lands have more freedoms than Muslims living in Muslim lands

Islam vs. violence
Islam has no place for violence. Any person calling for an act of violence in the name of Islam must be promptly excommunicated. Any grievances must be addressed by lawful authorities. It is the religious and civic duty of every Muslim to unconditionally condemn any act of terrorism perpetrated in the name of Islam. Any Muslim group that has ties to terrorism in any way, shape, or form, must be universally condemned by both religious and secular Muslims.

Portrayal of Prophets
While portrayal of Prophets is not an acceptable practice in Islam could be personally offensive to some Muslims, other religions do not have such restrictions. Therefore, the portrayal of the Prophets must be treated as a manifestation of free expression.

The Crusades vs. The Inquisition
While the Inquisition was a repulsive practice by Christian Fundamentalists, the Crusades were not unprovoked acts of aggression, but rather attempts to recapture formerly Christian lands controlled by Muslims.
காலம் சென்ற(outdated verses) வசனங்கள் நீக்கவேண்டும், அல்லது செல்லாது என்று தீர்மானிக்கவேண்டும்.

Source: http://www.reformislam.org/verses.php


The following verses promote divisiveness and religious hatred, bigotry and discrimination. They must be either removed from the Koran or declared outdated and invalid, and marked as such.

• 2.19: Or like abundant rain from the cloud in which is utter darkness and thunder and lightning; they put their fingers into their ears because of the thunder peal, for fear of death, and Allah encompasses the unbelievers.
• 2.24: But if you do (it) not and never shall you do (it), then be on your guard against the fire of which men and stones are the fuel; it is prepared for the unbelievers.
• 2.34: And when We said to the angels: Make obeisance to Adam they did obeisance, but Iblis (did it not). He refused and he was proud, and he was one of the unbelievers.
• 2.39: And (as to) those who disbelieve in and reject My communications, they are the inmates of the fire, in it they shall abide.
• 2.88: And they say: Our hearts are covered. Nay, Allah has cursed them on account of their unbelief; so little it is that they believe.
• 2.89: And when there came to them a Book from Allah verifying that which they have, and aforetime they used to pray for victory against those who disbelieve, but when there came to them (Prophet) that which they did not recognize, they disbelieved in him; so Allah's curse is on the unbelievers.
• 2.90: Evil is that for which they have sold their souls that they should deny what Allah has revealed, out of envy that Allah should send down of His grace on whomsoever of His servants He pleases; so they have made themselves deserving of wrath upon wrath, and there is a disgraceful punishment for the unbelievers.
• 2.93: And when We made a covenant with you and raised the mountain over you: Take hold of what We have given you with firmness and be obedient. They said: We hear and disobey. And they were made to imbibe (the love of) the calf into their hearts on account of their unbelief Say: Evil is that which your belief bids you if you are believers.
• 2.96: And you will most certainly find them the greediest of men for life (greedier) than even those who are polytheists; every one of them loves that he should be granted a life of a thousand years, and his being granted a long life will in no way remove him further off from the chastisement, and Allah sees what they
• 2.98: Whoever is the enemy of Allah and His angels and His apostles and Jibreel and Meekaeel, so surely Allah is the enemy of the unbelievers.
• 2.99: And certainly We have revealed to you clear communications and none disbelieve in them except the transgressors.
• 2.100: What! whenever they make a covenant, a party of them cast it aside? Nay, most of them do not believe.
• 2.101: And when there came to them an Apostle from Allah verifying that which they have, a party of those who were given the Book threw the Book of Allah behind their backs as if they knew nothing.
• 2.102: And they followed what the Shaitans chanted of sorcery in the reign of Sulaiman, and Sulaiman was not an unbeliever, but the Shaitans disbelieved, they taught men sorcery and that was sent down to the two angels at Babel, Harut and Marut, yet these two taught no man until they had said, Surely we are only a trial, therefore do not be a disbeliever. Even then men learned from these two, magic by which they might cause a separation between a man and his wife; and they cannot hurt with it any one except with Allah's permission, and they learned what harmed them and did not profit them, and certainly they know that he who bought it should have no share of good in the hereafter and evil was the price for which they sold their souls, had they but known this.
• 2.103: And if they had believed and guarded themselves (against evil), reward from Allah would certainly have been better; had they but known (this).
• 2.104: O you who believe! do not say Raina and say Unzurna and listen, and for the unbelievers there is a painful chastisement.
• 2.105: Those who disbelieve from among the followers of the Book do not like, nor do the polytheists, that the good should be sent down to you from your Lord, and Allah chooses especially whom He pleases for His mercy, and Allah is the Lord of mighty grace.
• 2.109: Many of the followers of the Book wish that they could turn you back into unbelievers after your faith, out of envy from themselves, (even) after the truth has become manifest to them; but pardon and forgive, so that Allah should bring about His command; surely Allah has power over all things.
• 2.113: And the Jews say: The Christians do not follow anything (good) and the Christians say: The Jews do not follow anything (good) while they recite the (same) Book. Even thus say those who have no knowledge, like to what they say; so Allah shall judge between them on the day of resurrection in what they differ.
• 2.120: And the Jews will not be pleased with you, nor the Christians until you follow their religion. Say: Surely Allah's guidance, that is the (true) guidance. And if you follow their desires after the knowledge that has come to you, you shall have no guardian from Allah, nor any helper.
• 2.135: And they say: Be Jews or Christians, you will be on the right course. Say: Nay! (we follow) the religion of Ibrahim, the Hanif, and he was not one of the polytheists.
• 2.140: Nay! do you say that Ibrahim and Ismail and Yaqoub and the tribes were Jews or Christians? Say: Are you better knowing or Allah? And who is more unjust than he who conceals a testimony that he has from Allah? And Allah is not at all heedless of what you do.
• 2.161: Surely those who disbelieve and die while they are disbelievers, these it is on whom is the curse of Allah and the angels and men all;
• 2.162: Abiding in it; their chastisement shall not be lightened nor shall they be given respite.
• 2.191: And kill them wherever you find them, and drive them out from whence they drove you out, and persecution is severer than slaughter, and do not fight with them at the Sacred Mosque until they fight with you in it, but if they do fight you, then slay them; such is the recompense of the unbelievers.
• 2.217: They ask you concerning the sacred month about fighting in it. Say: Fighting in it is a grave matter, and hindering (men) from Allah's way and denying Him, and (hindering men from) the Sacred Mosque and turning its people out of it, are still graver with Allah, and persecution is graver than slaughter; and they will not cease fighting with you until they turn you back from your religion, if they can; and whoever of you turns back from his religion, then he dies while an unbeliever these it is whose works shall go for nothing in this world and the hereafter, and they are the inmates of the fire; therein they shall abide.
• 2.221: And do not marry the idolatresses until they believe, and certainly a believing maid is better than an idolatress woman, even though she should please you; and do not give (believing women) in marriage to idolaters until they believe, and certainly a believing servant is better than an idolater, even though he should please you; these invite to the fire, and Allah invites to the garden and to forgiveness by His will, and makes clear His communications to men, that they may be mindful.
• 2.222: And they ask you about menstruation. Say: It is a discomfort; therefore keep aloof from the women during the menstrual discharge and do not go near them until they have become clean; then when they have cleansed themselves, go in to them as Allah has commanded you; surely Allah loves those who turn much (to Him), and He loves those who purify themselves.
• 2.223: Your wives are a tilth for you, so go into your tilth when you like, and do good beforehand for yourselves, and be careful (of your duty) to Allah, and know that you will meet Him, and give good news to the believers.
• 2.254: O you who believe! spend out of what We have given you before the day comes in which there is no bargaining, neither any friendship nor intercession, and the unbelievers they are the unjust.
• 2.257: Allah is the guardian of those who believe. He brings them out of the darkness into the light; and (as to) those who disbelieve, their guardians are Shaitans who take them out of the light into the darkness; they are the inmates of the fire, in it they shall abide.
• 2.258: Have you not considered him (Namrud) who disputed with Ibrahim about his Lord, because Allah had given him the kingdom? When Ibrahim said: My Lord is He who gives life and causes to die, he said: I give life and cause death. Ibrahim said: So surely Allah causes the sun to rise from the east, then make it rise from the west; thus he who disbelieved was confounded; and Allah does not guide aright the unjust people.
• 2.264: O you who believe! do not make your charity worthless by reproach and injury, like him who spends his property to be seen of men and does not believe in Allah and the last day; so his parable is as the parable of a smooth rock with earth upon it, then a heavy rain falls upon it, so it leaves it bare; they shall not be able to gain anything of what they have earned; and Allah does not guide the unbelieving people.
• 2.286: Allah does not impose upon any soul a duty but to the extent of its ability; for it is (the benefit of) what it has earned and upon it (the evil of) what it has wrought: Our Lord! do not punish us if we forget or make a mistake; Our Lord! do not lay on us a burden as Thou didst lay on those before us, Our Lord do not impose upon us that which we have not the strength to bear; and pardon us and grant us protection and have mercy on us, Thou art our Patron, so help us against the unbelieving people.

• 3.4: Surely they who disbelieve in the communications of Allah they shall have a severe chastisement; and Allah is Mighty, the Lord of retribution.
• 3.10: (As for) those who disbelieve, surely neither their wealth nor their children shall avail them in the least against Allah, and these it is who are the fuel of the fire.
• 3.11: Like the striving of the people of Firon and those before them; they rejected Our communications, so Allah destroyed them on account of their faults; and Allah is severe in requiting (evil).
• 3.12: Say to those who disbelieve: You shall be vanquished, and driven together to hell; and evil is the resting-place.
• 3.13: Indeed there was a sign for you in the two hosts (which) met together in encounter; one party fighting in the way of Allah and the other unbelieving, whom they saw twice as many as themselves with the sight of the eye and Allah strengthens with His aid whom He pleases; most surely there is a lesson in this for those who have sight.
• 3.19: Surely the (true) religion with Allah is Islam, and those to whom the Book had been given did not show opposition but after knowledge had come to them, out of envy among themselves; and whoever disbelieves in the communications of Allah then surely Allah is quick in reckoning.
• 3.21: Surely (as for) those who disbelieve in the communications of Allah and slay the prophets unjustly and slay those among men who enjoin justice, announce to them a painful chastisement.
• 3.22: Those are they whose works shall become null in this world as well as the hereafter, and they shall have no helpers.
• 3.23: Have you not considered those (Jews) who are given a portion of the Book? They are invited to the Book of Allah that it might decide between them, then a part of them turn back and they withdraw.
• 3.24: This is because they say: The fire shall not touch us but for a few days; and what they have forged deceives them in the matter of their religion.
• 3.25: Then how will it be when We shall gather them together on a day about which there is no doubt, and every soul shall be fully paid what it has earned, and they shall not be dealt with unjustly?
• 3.28: Let not the believers take the unbelievers for friends rather than believers; and whoever does this, he shall have nothing of (the guardianship of) Allah, but you should guard yourselves against them, guarding carefully; and Allah makes you cautious of (retribution from) Himself; and to Allah is the eventual coming.
• 3.32: Say: Obey Allah and the Apostle; but if they turn back, then surely Allah does not love the unbelievers.
• 3.56: Then as to those who disbelieve, I will chastise them with severe chastisement in this world and the hereafter, and they shall have no helpers.
• 3.57: And as to those who believe and do good deeds, He will pay them fully their rewards; and Allah does not love the unjust.
• 3.85: And whoever desires a religion other than Islam, it shall not be accepted from him, and in the hereafter he shall be one of the losers.
• 3.86: How shall Allah guide a people who disbelieved after their believing and (after) they had borne witness that the Apostle was true and clear arguments had come to them; and Allah does not guide the unjust people.
• 3.90: Surely, those who disbelieve after their believing, then increase in unbelief, their repentance shall not be accepted, and these are they that go astray.
• 3.91: Surely, those who disbelieve and die while they are unbelievers, the earth full of gold shall not be accepted from one of them, though he should offer to ransom himself with it, these it is who shall have a painful chastisement, and they shall have no helpers.
• 3.99: Say: O followers of the Book! why do you hinder him who believes from the way of Allah? You seek (to make) it crooked, while you are witness, and Allah is not heedless of what you do.
• 3.100: O you who believe! if you obey a party from among those who have been given the Book, they will turn you back as unbelievers after you have believed.
• 3.106: On the day when (some) faces shall turn white and (some) faces shall turn black; then as to those whose faces turn black: Did you disbelieve after your believing? Taste therefore the chastisement because you disbelieved.
• 3.111: They shall by no means harm you but with a slight evil; and if they fight with you they shall turn (their) backs to you, then shall they not be helped.
• 3.112: Abasement is made to cleave to them wherever they are found, except under a covenant with Allah and a covenant with men, and they have become deserving of wrath from Allah, and humiliation is made to cleave to them; this is because they disbelieved in the communications of Allah and slew the prophets unjustly; this is because they disobeyed and exceeded the limits.
• 3.116: (As for) those who disbelieve, surely neither their wealth nor their children shall avail them in the least against Allah; and these are the inmates of the fire; therein they shall abide.
• 3.127: That He may cut off a portion from among those who disbelieve, or abase them so that they should return disappointed of attaining what they desired.
• 3.131: And guard yourselves against the fire, which has been prepared for the unbelievers.
• 3.140: If a wound has afflicted you (at Ohud), a wound like it has also afflicted the (unbelieving) people; and We bring these days to men by turns, and that Allah may know those who believe and take witnesses from among you; and Allah does not love the unjust.
• 3.141: And that He may purge those who believe and deprive the unbelievers of blessings.
• 3.147: And their saying was no other than that they said: Our Lord! forgive us our faults and our extravagance in our affair and make firm our feet and help us against the unbelieving people.
• 3.149: O you who believe! if you obey those who disbelieve they will turn you back upon your heels, so you will turn back losers.
• 3.151: We will cast terror into the hearts of those who disbelieve, because they set up with Allah that for which He has sent down no authority, and their abode is the fire, and evil is the abode of the unjust.
• 3.156: O you who believe! be not like those who disbelieve and say of their brethren when they travel in the earth or engage in fighting: Had they been with us, they would not have died and they would not have been slain; so Allah makes this to be an intense regret in their hearts; and Allah gives life and causes death and Allah sees what you do.
• 3.167: And that He might know the hypocrites; and it was said to them: Come, fight in Allah's way, or defend yourselves. They said: If we knew fighting, we would certainly have followed you. They were on that day much nearer to unbelief than to belief. They say with their mouths what is not in their hearts, and Allah best knows what they conceal.
• 3.176: And let not those grieve you who fall into unbelief hastily; surely they can do no harm to Allah at all; Allah intends that He should not give them any portion in the hereafter, and they shall have a grievous chastisement.
• 3.177: Surely those who have bought unbelief at the price of faith shall do no harm at all to Allah, and they shall have a painful chastisement.
• 3.178: And let not those who disbelieve think that Our granting them respite is better for their souls; We grant them respite only that they may add to their sins; and they shall have a disgraceful chastisement.
• 3.196: Let it not deceive you that those who disbelieve go to and fro in the cities fearlessly.
• 3.197: A brief enjoyment! then their abode is hell, and evil is the resting-place.

• 4.3: And if you fear that you cannot act equitably towards orphans, then marry such women as seem good to you, two and three and four; but if you fear that you will not do justice (between them), then (marry) only one or what your right hands possess; this is more proper, that you may not deviate from the right course.
• 4.15: And as for those who are guilty of an indecency from among your women, call to witnesses against them four (witnesses) from among you; then if they bear witness confine them to the houses until death takes them away or Allah opens some way for them.
• 4.16: And as for the two who are guilty of indecency from among you, give them both a punishment; then if they repent and amend, turn aside from them; surely Allah is Oft-returning (to mercy), the Merciful.
• 4.18 : And repentance is not for those who go on doing evil deeds, until when death comes to one of them, he says: Surely now I repent; nor (for) those who die while they are unbelievers. These are they for whom We have prepared a painful chastisement.
• 4.34: Men are the maintainers of women because Allah has made some of them to excel others and because they spend out of their property; the good women are therefore obedient, guarding the unseen as Allah has guarded; and (as to) those on whose part you fear desertion, admonish them, and leave them alone in the sleeping-places and beat them; then if they obey you, do not seek a way against them; surely Allah is High, Great.
• 4.37: Those who are niggardly and bid people to be niggardly and hide what Allah has given them out of His grace; and We have prepared for the unbelievers a disgraceful chastisement.
• 4.42: On that day will those who disbelieve and disobey the Apostle desire that the earth were leveled with them, and they shall not hide any word from Allah.
• 4.43: O you who believe! do not go near prayer when you are Intoxicated until you know (well) what you say, nor when you are under an obligation to perform a bath unless (you are) traveling on the road until you have washed yourselves; and if you are sick, or on a journey, or one of you come from the privy or you have touched the women, and you cannot find water, betake yourselves to pure earth, then wipe your faces and your hands; surely Allah is Pardoning, Forgiving.
• 4.46: Of those who are Jews (there are those who) alter words from their places and say: We have heard and we disobey and: Hear, may you not be made to hear! and: Raina, distorting (the word) with their tongues and taunting about religion; and if they had said (instead): We have heard and we obey, and hearken, and Unzurna it would have been better for them and more upright; but Allah has cursed them on account of their unbelief, so they do not believe but a little.
• 4.47: O you who have been given the Book! believe that which We have revealed, verifying what you have, before We alter faces then turn them on their backs, or curse them as We cursed the violators of the Sabbath, and the command of Allah shall be executed.
• 4.48: Surely Allah does not forgive that anything should be associated with Him, and forgives what is besides that to whomsoever He pleases; and whoever associates anything with Allah, he devises indeed a great sin.
• 4.49: Have you not considered those who attribute purity to themselves? Nay, Allah purifies whom He pleases; and they shall not be wronged the husk of a date stone.
• 4.50: See how they forge the lie against Allah, and this is sufficient as a manifest sin.
• 4.51: Have you not seen those to whom a portion of the Book has been given? They believe in idols and false deities and say of those who disbelieve: These are better guided in the path than those who believe.
• 4.52: Those are they whom Allah has cursed, and whomever Allah curses you shall not find any helper for him.
• 4.55: So of them is he who believes in him, and of them is he who turns away from him, and hell is sufficient to burn.
• 4.56: (As for) those who disbelieve in Our communications, We shall make them enter fire; so oft as their skins are thoroughly burned, We will change them for other skins, that they may taste the chastisement; surely Allah is Mighty, Wise.
• 4.61: And when it is said to them: Come to what Allah has revealed and to the Apostle, you will see the hypocrites turning away from you with (utter) aversion.
• 4.76: Those who believe fight in the way of Allah, and those who disbelieve fight in the way of the Shaitan. Fight therefore against the friends of the Shaitan; surely the strategy of the Shaitan is weak.
• 4.83: And when there comes to them news of security or fear they spread it abroad; and if they had referred it to the Apostle and to those in authority among them, those among them who can search out the knowledge of it would have known it, and were it not for the grace of Allah upon you and His mercy, you would have certainly followed the Shaitan save a few
• 4.84: Fight then in Allah's way; this is not imposed on you except In relation to yourself, and rouse the believers to ardor maybe Allah will restrain the fighting of those who disbelieve and Allah is strongest in prowess and strongest to give an exemplary punishment.
• 4.88: What is the matter with you, then, that you have become two parties about the hypocrites, while Allah has made them return (to unbelief) for what they have earned? Do you wish to guide him whom Allah has caused to err? And whomsoever Allah causes to err, you shall by no means find a way for him.
• 4.89: They desire that you should disbelieve as they have disbelieved, so that you might be (all) alike; therefore take not from among them friends until they fly (their homes) in Allah's way; but if they turn back, then seize them and kill them wherever you find them, and take not from among them a friend or a helper.
• 4.91: You will find others who desire that they should be safe from you and secure from their own people; as often as they are sent back to the mischief they get thrown into it headlong; therefore if they do not withdraw from you, and (do not) offer you peace and restrain their hands, then seize them and kill them wherever you find them; and against these We have given you a clear authority.
• 4.101: And when you journey in the earth, there is no blame on you if you shorten the prayer, if you fear that those who disbelieve will cause you distress, surely the unbelievers are your open enemy.
• 4.102: And when you are among them and keep up the prayer for them, let a party of them stand up with you, and let them take their arms; then when they have prostrated themselves let them go to your rear, and let another party who have not prayed come forward and pray with you, and let them take their precautions and their arms; (for) those who disbelieve desire that you may be careless of your arms and your luggage, so that they may then turn upon you with a sudden united attack, and there is no blame on you, if you are annoyed with rain or if you are sick, that you lay down your arms, and take your precautions; surely Allah has prepared a disgraceful chastisement for the unbelievers.
• 4.137: Surely (as for) those who believe then disbelieve, again believe and again disbelieve, then increase in disbelief, Allah will not forgive them nor guide them in the (right) path.
• 4.138: Announce to the hypocrites that they shall have a painful chastisement:
• 4.139: Those who take the unbelievers for guardians rather than believers. Do they seek honor from them? Then surely all honor is for Allah.
• 4.140: And indeed He has revealed to you in the Book that when you hear Allah's communications disbelieved in and mocked at do not sit with them until they enter into some other discourse; surely then you would be like them; surely Allah will gather together the hypocrites and the unbelievers all in hell.
• 4.141: Those who wait for (some misfortune to befall) you then If you have a victory from Allah they say: Were we not with you? And i. there IS a chance for the unbelievers, they say: Did we not acquire the mastery over you and defend you from the believers? So Allah shall Judge between you on the day of resurrection, and Allah will by no means give the unbelievers a way against the believers.
• 4.142: Surely the hypocrites strive to deceive Allah, and He shall requite their deceit to them, and when they stand up to prayer they stand up sluggishly; they do it only to be seen of men and do not remember Allah save a little.
• 4.144: O you who believe! do not take the unbelievers for friends rather than the believers; do you desire that you should give to Allah a manifest proof against yourselves?
• 4.145: Surely the hypocrites are in the lowest stage of the fire and you shall not find a helper for them.
• 4.150: Surely those who disbelieve in Allah and His apostles and (those who) desire to make a distinction between Allah and His apostles and say: We believe in some and disbelieve in others, and desire to take a course between (this and) that.
• 4.151: These it is that are truly unbelievers, and We have prepared for the unbelievers a disgraceful chastisement.
• 4.155: Therefore, for their breaking their covenant and their disbelief in the communications of Allah and their killing the prophets wrongfully and their saying: Our hearts are covered; nay! Allah set a seal upon them owing to their unbelief, so they shall not believe except a few.
• 4.157: And their saying: Surely we have killed the Messiah, Isa son of Marium, the apostle of Allah; and they did not kill him nor did they crucify him, but it appeared to them so (like Isa) and most surely those who differ therein are only in a doubt about it; they have no knowledge respecting it, but only follow a conjecture, and they killed him not for sure.
• 4.160: Wherefore for the iniquity of those who are Jews did We disallow to them the good things which had been made lawful for them and for their hindering many (people) from Allah's way.
• 4.161: And their taking usury though indeed they were forbidden it and their devouring the property of people falsely, and We have prepared for the unbelievers from among them a painful chastisement.
• 4.167: Surely (as for) those who disbelieve and hinder (men) from Allah's way, they indeed have strayed off into a remote
• 4.168: Surely (as for) those who disbelieve and act unjustly Allah will not forgive them nor guide them to a path
• 4.169: Except the path of hell, to abide in it for ever, and this is easy to Allah.
• 4.171: O followers of the Book! do not exceed the limits in your religion, and do not speak (lies) against Allah, but (speak) the truth; the Messiah, Isa son of Marium is only an apostle of Allah and His Word which He communicated to Marium and a spirit from Him; believe therefore in Allah and His apostles, and say not, Three. Desist, it is better for you; Allah is only one God; far be It from His glory that He should have a son, whatever is in the heavens and whatever is in the earth is His, and Allah is sufficient for a Protector.

• 5.12: And certainly Allah made a covenant with the children of Israel, and We raised up among them twelve chieftains; and Allah said: Surely I am with you; if you keep up prayer and pay the poor-rate and believe in My apostles and assist them and offer to Allah a goodly gift, I will most certainly cover your evil deeds, and I will most certainly cause you to enter into gardens beneath which rivers flow, but whoever disbelieves from among you after that, he indeed shall lose the right way.
• 5.13: But on account of their breaking their covenant We cursed them and made their hearts hard; they altered the words from their places and they neglected a portion of what they were reminded of; and you shall always discover treachery in them excepting a few of them; so pardon them and turn away; surely Allah loves those who do good (to others).
• 5.18: And the Jews and the Christians say: We are the sons of Allah and His beloved ones. Say: Why does He then chastise you for your faults? Nay, you are mortals from among those whom He has created, He forgives whom He pleases and chastises whom He pleases; and Allah's is the kingdom of the heavens and the earth and what is between them, and to Him is the eventual coming.
• 5.33: The punishment of those who wage war against Allah and His apostle and strive to make mischief in the land is only this, that they should be murdered or crucified or their hands and their feet should be cut off on opposite sides or they should be imprisoned; this shall be as a disgrace for them in this world, and in the hereafter they shall have a grievous chastisement.
• 5.36: Surely (as for) those who disbelieve, even if they had what is in the earth, all of it, and the like of it with it, that they might ransom themselves with it from the punishment of the day of resurrection, it shall not be accepted from them, and they shall have a painful punishment.
• 5.37: They would desire to go forth from the fire, and they shall not go forth from it, and they shall have a lasting punishment.
• 5.38: And (as for) the man who steals and the woman who steals, cut off their hands as a punishment for what they have earned, an exemplary punishment from Allah; and Allah is Mighty, Wise.
• 5.41: O Apostle! let not those grieve you who strive together in hastening to unbelief from among those who say with their mouths: We believe, and their hearts do not believe, and from among those who are Jews; they are listeners for the sake of a lie, listeners for another people who have not come to you; they alter the words from their places, saying: If you are given this, take it, and if you are not given this, be cautious; and as for him whose temptation Allah desires, you cannot control anything for him with Allah. Those are they for whom Allah does not desire that He should purify their hearts; they shall have disgrace in this world, and they shall have a grievous chastisement in the hereafter.
• 5.51: O you who believe! Do not take the Jews and the Christians for friends; they are friends of each other; and whoever amongst you takes them for a friend, then surely he is one of them; surely Allah does not guide the unjust people.
• 5.54: O you who believe! whoever from among you turns back from his religion, then Allah will bring a people, He shall love them and they shall love Him, lowly before the believers, mighty against the unbelievers, they shall strive hard in Allah's way and shall not fear the censure of any censurer; this is Allah's Face, He gives it to whom He pleases, and Allah is Ample-giving, Knowing.
• 5.57: O ye who believe! Choose not for friends such of those who received the Scriptures before you.
• 5.58: And when you call to prayer they make it a mockery and a joke; this is because they are a people who do not understand.
• 5.59: Say: O followers of the Book! do you find fault with us (for aught) except that we believe in Allah and in what has been revealed to us and what was revealed before, and that most of you are transgressors?
• 5.60: Say: Shall I inform you of (him who is) worse than this in retribution from Allah? (Worse is he) whom Allah has cursed and brought His wrath upon, and of whom He made apes and swine, and he who served the Shaitan; these are worse in place and more erring from the straight path.
• 5.61: And when they come to you, they say: We believe; and indeed they come in with unbelief and indeed they go forth with it; and Allah knows best what they concealed.
• 5.62: And you will see many of them striving with one another to hasten in sin and exceeding the limits, and their eating of what is unlawfully acquired; certainly evil is that which they do.
• 5.63: Why do not the learned men and the doctors of law prohibit them from their speaking of what is sinful and their eating of what is unlawfully acquired? Certainly evil is that which they work.
• 5.64: And the Jews say: The hand of Allah is tied up! Their hands shall be shackled and they shall be cursed for what they say. Nay, both His hands are spread out, He expends as He pleases; and what has been revealed to you from your Lord will certainly make many of them increase in inordinacy and unbelief; and We have put enmity and hatred among them till the day of resurrection; whenever they kindle a fire for war Allah puts it out, and they strive to make mischief in the land; and Allah does not love the mischief-makers.
• 5.67: O Apostle! deliver what has been revealed to you from your Lord; and if you do it not, then you have not delivered His message, and Allah will protect you from the people; surely Allah will not guide the unbelieving people.
• 5.68: Say: O followers of the Book! you follow no good till you keep up the Taurat and the Injeel and that which is revealed to you from your Lord; and surely that which has been revealed to you from your Lord shall make many of them increase in inordinacy and unbelief; grieve not therefore for the unbelieving people.
• 5.72: Certainly they disbelieve who say: Surely Allah, He is the Messiah, son of Marium; and the Messiah said: O Children of Israel! serve Allah, my Lord and your Lord. Surely whoever associates (others) with Allah, then Allah has forbidden to him the garden, and his abode is the fire; and there shall be no helpers for the unjust.
• 5.73: Certainly they disbelieve who say: Surely Allah is the third (person) of the three; and there is no god but the one God, and if they desist not from what they say, a painful chastisement shall befall those among them who disbelieve.
• 5.78: Those who disbelieved from among the children of Israel were cursed by the tongue of Dawood and Isa, son of Marium; this was because they disobeyed and used to exceed the limit.
• 5.79: They used not to forbid each other the hateful things (which) they did; certainly evil was that which they did.
• 5.80: You will see many of them befriending those who disbelieve; certainly evil is that which their souls have sent before for them, that Allah became displeased with them and in chastisement shall they abide.
• 5.81: And had they believed in Allah and the prophet and what was revealed to him, they would not have taken them for friends but! most of them are transgressors.
• 5.82: Certainly you will find the most violent of people in enmity for those who believe (to be) the Jews and those who are polytheists, and you will certainly find the nearest in friendship to those who believe (to be) those who say: We are Christians; this is because there are priests and monks among them and because they do not behave proudly.
• 5.86: And (as for) those who disbelieve and reject Our communications, these are the companions of the flame.
• 5.115: Allah said: Surely I will send it down to you, but whoever shall disbelieve afterwards from among you, surely I will chastise him with a chastisement with which I will not chastise, anyone among the nations

• 6.30: And could you see when they are made to stand before their Lord. He will say: Is not this the truth? They will say: Yea! by our Lord. He will say: Taste then the chastisement because you disbelieved.
• 6.70: And leave those who have taken their religion for a play and an idle sport, and whom this world's life has deceived, and remind (them) thereby lest a soul should be given up to destruction for what it has earned; it shall not have besides Allah any guardian nor an intercessor, and if it should seek to give every compensation, it shall not be accepted from it; these are they who shall be given up to destruction for what they earned; they shall have a drink of boiling water and a painful chastisement because they disbelieved.
• 6.130: O assembly of jinn and men! did there not come to you apostles from among you, relating to you My communications and warning you of the meeting of this day of yours? They shall say: We bear witness against ourselves; and this world's life deceived them, and they shall bear witness against their own souls that they were unbelievers.
• 6.137: And thus their associates have made fair seeming to most of the polytheists the killing of their children, that they may cause them to perish and obscure for them their religion; and if Allah had pleased, they would not have done it, therefore leave them and that which they forge.
• 6.146: And to those who were Jews We made unlawful every animal having claws, and of oxen and sheep We made unlawful to them the fat of both, except such as was on their backs or the entrails or what was mixed with bones: this was a punishment We gave them on account of their rebellion, and We are surely Truthful.
• 6.147: But if they give you the lie, then say: Your Lord is the Lord of All-encompassing mercy; and His punishment cannot be averted from the guilty people.
• 6.148: Those who are polytheists will say: If Allah had pleased we would not have associated (aught with Him) nor our fathers, nor would we have forbidden (to ourselves) anything; even so did those before them reject until they tasted Our punishment. Say: Have you any knowledge with you so you should bring it forth to us? You only follow a conjecture and you only tell lies.

• 7.37: Who is then more unjust than he who forges a lie against Allah or rejects His communications? (As for) those, their portion of the Book shall reach them, until when Our messengers come to them causing them to die, they shall say: Where is that which you used to call upon besides Allah? They would say: They are gone away from us; and they shall bear witness against themselves that they were unbelievers
• 7.44: And the dwellers of the garden will call out to the inmates of the fire: Surely we have found what our Lord promised us to be true; have you too found what your Lord promised to be true? They will say: Yes. Then a crier will cry out among them that the curse of Allah is on the unjust.
• 7.45: Who hinder (people) from Allah's way and seek to make it crooked, and they are disbelievers in the hereafter.
• 7.50: And the inmates of the fire shall call out to the dwellers of the garden, saying: Pour on us some water or of that which Allah has given you. They shall say: Surely Allah has prohibited them both to the unbelievers.
• 7.66: The chiefs of those who disbelieved from among his people said: Most surely we see you in folly, and most surely we think you to be of the liars.

• 8.7: And when Allah promised you one of the two parties that it shall be yours and you loved that the one not armed should he yours and Allah desired to manifest the truth of what was true by His words and to cut off the root of the unbelievers.
• 8.12: When your Lord revealed to the angels: I am with you, therefore make firm those who believe. I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them.
• 8.13: This is because they acted adversely to Allah and His Apostle; and whoever acts adversely to Allah and His Apostle then surely Allah is severe in requiting (evil).
• 8.14: This taste it, and (know) that for the unbelievers is the chastisement of fire.
• 8.15: O you who believe! when you meet those who disbelieve marching for war, then turn not your backs to them.
• 8.16: And whoever shall turn his back to them on that day unless he turn aside for the sake of fighting or withdraws to a company then he, indeed, becomes deserving of Allah's wrath, and his abode is hell; and an evil destination shall it be.
• 8.17: So you did not slay them, but it was Allah Who slew them, and you did not smite when you smote (the enemy), but it was Allah Who smote, and that He might confer upon the believers a good gift from Himself; surely Allah is Hearing, Knowing.
• 8.18: This, and that Allah is the weakener of the struggle of the unbelievers.
• 8.19: If you demanded a judgment, the judgment has then indeed come to you; and if you desist, it will be better for you; and if you turn back (to fight), We (too) shall turn back, and your forces shall avail you nothing, though they may be many, and (know) that Allah is with the believers.
• 8.30: And when those who disbelieved devised plans against you that they might confine you or slay you or drive you away; and they devised plans and Allah too had arranged a plan; and Allah is the best of planners.
• 8.31: And when Our communications are recited to them, they say: We have heard indeed; if we pleased we could say the like of it; this is nothing but the stories of the ancients.
• 8.32: And when they said: O Allah! if this is the truth from Thee, then rain upon us stones from heaven or inflict on us a painful punishment.
• 8.33: But Allah was not going to chastise them while you were among them, nor is Allah going to chastise them while yet they ask for forgiveness.
• 8.34: And what (excuse) have they that Allah should not chastise them while they hinder (men) from the Sacred Mosque and they are not (fit to be) guardians of it; its guardians are only those who guard (against evil), but most of them do not know.
• 8.35: And their prayer before the House is nothing but whistling and clapping of hands; taste then the chastisement, for you disbelieved.
• 8.36: Surely those who disbelieve spend their wealth to hinder (people) from the way of Allah; so they shall spend it, then it shall be to them an intense regret, then they shall be overcome; and those who disbelieve shall be driven together to hell.
• 8.37: That Allah might separate the impure from the good, and put the impure, some of it upon the other, and pile it up together, then cast it into hell; these it is that are the losers.
• 8.38: Say to those who disbelieve, if they desist, that which is past shall be forgiven to them; and if they return, then what happened to the ancients has already passed.
• 8.39: And fight with them until there is no more persecution and religion should be only for Allah; but if they desist, then surely Allah sees what they do.
• 8.49: When the hypocrites and those in whose hearts was disease said: Their religion has deceived them; and whoever trusts in Allah, then surely Allah is Mighty, Wise.
• 8.50: And had you seen when the angels will cause to die those who disbelieve, smiting their faces and their backs, and (saying): Taste the punishment of burning.
• 8.52: In the manner of the people of Firon and those before them; they disbelieved in Allah's communications, therefore Allah destroyed them on account of their faults; surely Allah is strong, severe in requiting (evil).
• 8.55: Surely the vilest of animals in Allah's sight are those who disbelieve, then they would not believe.
• 8.65: O Prophet! urge the believers to war; if there are twenty patient ones of you they shall overcome two hundred, and if there are a hundred of you they shall overcome a thousand of those who disbelieve, because they are a people who do not understand.

• 9.1: (This is a declaration of) immunity by Allah and His Apostle towards those of the idolaters with whom you made an agreement.
• 9.2: So go about in the land for four months and know that you cannot weaken Allah and that Allah will bring disgrace to the unbelievers.
• 9.3: And an announcement from Allah and His Apostle to the people on the day of the greater pilgrimage that Allah and His Apostle are free from liability to the idolaters; therefore if you repent, it will be better for you, and if you turn back, then know that you will not weaken Allah; and announce painful punishment to those who disbelieve.
• 9.4: Except those of the idolaters with whom you made an agreement, then they have not failed you in anything and have not backed up any one against you, so fulfill their agreement to the end of their term; surely Allah loves those who are careful (of their duty).
• 9.5: So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
• 9.8: How (can it be)! while if they prevail against you, they would not pay regard in your case to ties of relationship, nor those of covenant; they please you with their mouths while their hearts do not consent; and most of them are transgressors.
• 9.9: They have taken a small price for the communications of Allah, so they turn away from His way; surely evil is it that they do.
• 9.10: They do not pay regard to ties of relationship nor those of covenant in the case of a believer; and these are they who go beyond the limits.
• 9.11: But if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, they are your brethren in faith; and We make the communications clear for a people who know.
• 9.12: And if they break their oaths after their agreement and (openly) revile your religion, then fight the leaders of unbelief surely their oaths are nothing• so that they may desist.
• 9.13: What! will you not fight a people who broke their oaths and aimed at the expulsion of the Apostle, and they attacked you first; do you fear them? But Allah is most deserving that you should fear Him, if you are believers.
• 9.14: Fight them, Allah will punish them by your hands and bring them to disgrace, and assist you against them and heal the hearts of a believing people.
• 9.17: The idolaters have no right to visit the mosques of Allah while bearing witness to unbelief against themselves, these it is whose doings are null, and in the fire shall they abide.
• 9.23: O you who believe! do not take your fathers and your brothers for guardians if they love unbelief more than belief; and whoever of you takes them for a guardian, these it is that are the unjust.
• 9.26: Then Allah sent down His tranquility upon His Apostle and upon the believers, and sent down hosts which you did not see, and chastised those who disbelieved, and that is the reward of the unbelievers.
• 9.28: O you who believe! The idolaters are nothing but unclean, so they shall not approach the Sacred Mosque after this year; and if you fear poverty then Allah will enrich you out of His grace if He please; surely Allah is Knowing Wise.
• 9.29: Fight against such of those who have been given the Scripture as believe not in Allah nor the Last Day ... until they pay the tribute readily, being brought low.
• 9.30: And the Jews say: Uzair is the son of Allah; and the Christians say: The Messiah is the son of Allah; these are the words of their mouths; they imitate the saying of those who disbelieved before; may Allah destroy them; how they are turned away!
• 9.32: They desire to put out the light of Allah with their mouths, and Allah will not consent save to perfect His light, though the unbelievers are averse.
• 9.33: He it is Who sent His Apostle with guidance and the religion of truth, that He might cause it to prevail over all religions, though the polytheists may be averse.
• 9.36: Surely the number of months with Allah is twelve months in Allah's ordinance since the day when He created the heavens and the earth, of these four being sacred; that is the right reckoning; therefore be not unjust to yourselves regarding them, and fight the polytheists all together as they fight you all together; and know that Allah is with those who guard (against evil).
• 9.37: Postponing (of the sacred month) is only an addition in unbelief, wherewith those who disbelieve are led astray, violating it one year and keeping it sacred another, that they may agree in the number (of months) that Allah has made sacred, and thus violate what Allah has made sacred; the evil of their doings is made fairseeming to them; and Allah does not guide the unbelieving people.
• 9.49: And among them there is he who says: Allow me and do not try me. Surely into trial have they already tumbled down, and most surely hell encompasses the unbelievers.
• 9.55: Let not then their property and their children excite your admiration; Allah only wishes to chastise them with these in this world's life and (that) their souls may depart while they are unbelievers.
• 9.64: The hypocrites fear lest a chapter should be sent down to them telling them plainly of what is in their hearts. Say: Go on mocking, surely Allah will bring forth what you fear.
• 9.67: The hypocritical men and the hypocritical women are all alike; they enjoin evil and forbid good and withhold their hands; they have forsaken Allah, so He has forsaken them; surely the hypocrites are the transgressors.
• 9.68: Allah has promised the hypocritical men and the hypocritical women and the unbelievers the fire of hell to abide therein; it is enough for them; and Allah has cursed them and they shall have lasting punishment.
• 9.73: O Prophet! strive hard against the unbelievers and the hypocrites and be unyielding to them; and their abode is hell, and evil is the destination.
• 9.74: They swear by Allah that they did not speak, and certainly they did speak, the word of unbelief, and disbelieved after their Islam, and they had determined upon what they have not been able to effect, and they did not find fault except because Allah and His Apostle enriched them out of His grace; therefore if they repent, it will be good for them; and if they turn back, Allah will chastise them with a painful chastisement in this world and the hereafter, and they shall not have in the land any guardian or a helper.
• 9.80: Ask forgiveness for them or do not ask forgiveness for them; even if you ask forgiveness for them seventy times, Allah will not forgive them; this is because they disbelieve in Allah and His Apostle, and Allah does not guide the transgressing people.
• 9.84: And never offer prayer for any one of them who dies and do not stand by his grave; surely they disbelieve in Allah and His Apostle and they shall die in transgression.
• 9.85: And let not their property and their children excite your admiration; Allah only wishes to chastise them with these in this world and (that) their souls may depart while they are unbelievers.
• 9.90: And the defaulters from among the dwellers of the desert came that permission may be given to them and they sat (at home) who lied to Allah and His Apostle; a painful chastisement shall afflict those of them who disbelieved.
• 9.97: The dwellers of the desert are very hard in unbelief and hypocrisy, and more disposed not to know the limits of what Allah has revealed to His Apostle; and Allah is Knowing, Wise.
• 9.101: And from among those who are round about you of the dwellers of the desert there are hypocrites, and from among the people of Medina (also); they are stubborn in hypocrisy; you do not know them; We know them; We will chastise them twice then shall they be turned back to a grievous chastisement
• 9.107: And those who built a masjid to cause harm and for unbelief and to cause disunion among the believers and an ambush to him who made war against Allah and His Apostle before; and they will certainly swear: We did not desire aught but good; and Allah bears witness that they are most surely liars.
• 9.113: It is not (fit) for the Prophet and those who believe that they should ask forgiveness for the polytheists, even though they should be near relatives, after it has become clear to them that they are inmates of the flaming fire.
• 9.123: O you who believe! fight those of the unbelievers who are near to you and let them find in you hardness; and know that Allah is with those who guard (against evil).
• 9.125: And as for those in whose hearts is a disease, it adds uncleanness to their uncleanness and they die while they are unbelievers.

• 10.4: To Him is your return, of all (of you); the promise of Allah (made) in truth; surely He begins the creation in the first instance, then He reproduces it, that He may with justice recompense those who believe and do good; and (as for) those who disbelieve, they shall have a drink of hot water and painful punishment because they disbelieved.
• 10.70: (It is only) a provision in this world, then to Us shall be their return; then We shall make them taste severe punishment because they disbelieved.

• 13.5: And if you would wonder, then wondrous is their saying: What! when we are dust, shall we then certainly be in a new creation? These are they who disbelieve in their Lord, and these have chains on their necks, and they are the inmates of the fire; in it they shall abide.
• 13.32: And apostles before you were certainly mocked at, but I gave respite to those who disbelieved, then I destroyed them; how then was My requital (of evil)?
• 13.35: A likeness of the garden which the righteous are promised; there now beneath it rivers, its food and shades are perpetual; this is the requital of those who guarded (against evil), and the requital of the unbelievers is the fire.

• 14.2: (Of) Allah, Whose is whatever is in the heavens and whatever Is in the earth; and woe to the unbelievers on account of the severe chastisement
• 14.13: And those who disbelieved said to their apostles: We will most certainly drive you forth from our land, or else you shall come back into our religion. So their Lord revealed to them: Most certainly We will destroy the unjust.
• 14.22: And the Shaitan shall say after the affair is decided: Surely Allah promised you the promise of truth, and I gave you promises, then failed to keep them to you, and I had no authority over you, except that I called you and you obeyed me, therefore do not blame me but blame yourselves: I cannot be your aider (now) nor can you be my aiders; surely I disbelieved in your associating me with Allah before; surely it is the unjust that shall have the painful punishment.

• 16.27: Then on the resurrection day He will bring them to disgrace and say: Where are the associates you gave Me, for whose sake you became hostile? Those who are given the knowledge will say: Surely the disgrace and the evil are this day upon the unbelievers:
• 16.88: (As for) those who disbelieve and turn away from Allah's way, We will add chastisement to their chastisement because they made mischief.
• 16.106: He who disbelieves in Allah after his having believed, not he who is compelled while his heart is at rest on account of faith, but he who opens (his) breast to disbelief on these is the wrath of Allah, and they shall have a grievous chastisement.
• 16.107: This is because they love this world's life more than the hereafter, and because Allah does not guide the unbelieving people.
• 16.116: And, for what your tongues describe, do not utter the lie, (saying) This is lawful and this is unlawful, in order to forge a lie against Allah; surely those who forge the lie against Allah shall not prosper.
• 16.117: A little enjoyment and they shall have a painful punishment.
• 16.118: And for those who were Jews We prohibited what We have related to you already, and We did them no injustice, but they were unjust to themselves.

• 17.8: It may be that your Lord will have mercy on you, and if you again return (to disobedience) We too will return (to punishment), and We have made hell a prison for the unbelievers.
• 17.97: And whomsoever Allah guides, he is the follower of the right way, and whomsoever He causes to err, you shall not find for him guardians besides Him; and We will gather them together on the day of resurrection on their faces, blind and dumb and deaf; their abode is hell; whenever it becomes allayed We will add to their burning.
• 17.98: This is their retribution because they disbelieved in Our communications and said What! when we shall have become bones and decayed particles, shall we then indeed be raised up into a new creation?

• 18.29: And say: The truth is from your Lord, so let him who please believe, and let him who please disbelieve; surely We have prepared for the iniquitous a fire, the curtains of which shall encompass them about; and if they cry for water, they shall be given water like molten brass which will scald their faces; evil the drink and ill the resting-place.
• 18.100: And We will bring forth hell, exposed to view, on that day before the unbelievers.
• 18.102: What! do then those who disbelieve think that they can take My servants to be guardians besides Me? Surely We have prepared hell for the entertainment of the unbelievers.

• 21.39: Had those who disbelieve but known (of the time) when they shall not be able to ward off the fire from their faces nor from their backs, nor shall they be helped.

• 22.19: These are two adversaries who dispute about their Lord; then (as to) those who disbelieve, for them are cut out garments of fire, boiling water shall be poured over their heads.
• 22.20: With it shall be melted what is in their bellies and (their) skins as well.
• 22.21: And for them are whips of iron.
• 22.22: Whenever they will desire to go forth from it, from grief, they shall be turned back into it, and taste the chastisement of burning.
• 22.25: Surely (as for) those who disbelieve, and hinder (men) from Allah's way and from the Sacred Mosque which We have made equally for all men, (for) the dweller therein and (for) the visitor, and whoever shall incline therein to wrong unjustly, We will make him taste of a painful chastisement.
• 22.55: And those who disbelieve shall not cease to be in doubt concerning it until the hour overtakes them suddenly, or there comes on them the chastisement of a destructive day.
• 22.57: And (as for) those who disbelieve in and reject Our communications, these it is who shall have a disgraceful chastisement.
• 22.72: And when Our clear communications are recited to them you will find denial on the faces of those who disbelieve; they almost spring upon those who recite to them Our communications. Say: Shall I inform you of what is worse than this? The fire; Allah has promised it to those who disbelieve; and how evil the resort!

• 24.2: (As for) the fornicatress and the fornicator, flog each of them, (giving) a hundred stripes, and let not pity for them detain you in the matter of obedience to Allah, if you believe in Allah and the last day, and let a party of believers witness their chastisement.
• 24.3: The fornicator shall not marry any but a fornicatress or idolatress, and (as for) the fornicatress, none shall marry her but a fornicator or an idolater; and it is forbidden to the believers.
• 24.4: And those who accuse free women then do not bring four witnesses, flog them, (giving) eighty stripes, and do not admit any evidence from them ever; and these it is that are the transgressors,
• 24.5: Except those who repent after this and act aright, for surely Allah is Forgiving, Merciful.
• 24.6: And (as for) those who accuse their wives and have no witnesses except themselves, the evidence of one of these (should be taken) four times, bearing Allah to witness that he is most surely of the truthful ones.
• 24.7: And the fifth (time) that the curse of Allah be on him if he is one of the liars.
• 24.8: And it shall avert the chastisement from her if she testify four times, bearing Allah to witness that he is most surely one of the liars;
• 24.9: And the fifth (time) that the wrath of Allah be on her if he is one of the truthful.
• 24.57: Think not that those who disbelieve shall escape in the earth, and their abode is the fire; and certainly evil is the resort!

• 25.52: So do not follow the unbelievers, and strive against them a mighty striving with it.

• 29.11: And most certainly Allah will know those who believe and most certainly He will know the hypocrites.
• 29.23: And (as to) those who disbelieve in the communications of Allah and His meeting, they have despaired of My mercy, and these it is that shall have a painful punishment.
• 29.52: Say: Allah is sufficient as a witness between me and you; He knows what is in the heavens and the earth. And (as for) those who believe in the falsehood and disbelieve in Allah, these it is that are the losers.
• 29.53: And they ask you to hasten on the chastisement; and had not a term been appointed, the chastisement would certainly have come to them; and most certainly it will come to them all of a sudden while they will not perceive.
• 29.54: They ask you to hasten on the chastisement, and most surely hell encompasses the unbelievers;
• 29.55: On the day when the chastisement shall cover them from above them, and from beneath their feet; and He shall say: Taste what you did.
• 29.68: And who is more unjust than one who forges a lie against Allah, or gives the lie to the truth when it has come to him? Will not in hell be the abode of the unbelievers?

• 30.16: And as to those who disbelieved and rejected Our communications and the meeting of the hereafter, these shall be brought over to the chastisement.

• 31.13: And when Luqman said to his son while he admonished him: O my son! do not associate aught with Allah; most surely polytheism is a grievous iniquity

• 33.1: O Prophet! be careful of (your duty to) Allah and do not comply with (the wishes of) the unbelievers and the hypocrites; surely Allah is Knowing, Wise;
• 33.12: And when the hypocrites and those in whose hearts was a disease began to say: Allah and His Apostle did not promise us (victory) but only to deceive.
• 33.8: That He may question the truthful of their truth, and He has prepared for the unbelievers a painful punishment.
• 33.24: That Allah may reward the truthful for their truth, and punish the hypocrites if He please or turn to them (mercifully); surely Allah is Forgiving, Merciful.
• 33.48: And be not compliant to the unbelievers and the hypocrites, and leave unregarded their annoying talk, and rely on Allah; and Allah is sufficient as a Protector.
• 33.60: If the hypocrites and those in whose hearts is a disease and the agitators in the city do not desist, We shall most certainly set you over them, then they shall not be your neighbors in it but for a little whileBlog of ReformIslam.org http://muslimsagainstsharia.blogspot.com/

Blog Articles :
Zeyno Baran on Political Islam (Islamism)
The Reformists of CAIRa reply to an article
Muslims Against Sharia in the Media
Islamophobia in the Blogosphere
Ahmadinejad at Columbia: What a Disgrace!
Excerpts from "One on One with Steven Emerson: 'Ji...
Please DO NOT abbreviate Muslims Against Sharia
State Dept Stuck on Stupid
American Dhimmitude: Ahmadinejad to speak at Colum...
Defend Freedom of Speech - Support Sweden!
Support for Muslims Against Sharia
Swedish Cartoons
Indianapolis Footbaths
Muslims Against Sharia call on Senator Obamato dis...
Muslim Man Arrested In Michigan With Assault Rifle...
Goals / Manifesto

இஸ்லாம் இணைய பேரவைக்கு எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு அழைப்பிதல்

முன் பக்கம் செல்ல

HOME PAGE

தமிழ் உலகின் இஸ்லாம் அறிஞர்களுக்கு ஈசாகுரான் உமர் எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு பகிரங்க அழைப்பு

தமிழ் நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் தலைவரும்,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞருமான பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்கள்

1,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-1

2,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-2

3,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-3

4,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-4

பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி கட்டுரைகள்

1,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -1

2,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -2

பிரபல இஸ்லாமிய இணையதளமான இஸ்லாம் கல்வி இணையத்தின் கட்டுரைக்கு ஈசாகுரான் இணையம் அளித்த பதில்கள்

1, இஸ்லாம்கல்வி இணையக் கட்டுரையும், 1 தீமோ 2:5ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் உமர் பதில்

2, இஸ்லாம்கல்வி தளமும் மத்தேயு 15:9ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் பதில்