இஸ்லாம் அமைதி மார்கமா? இஸ்லாம் இனிய மார்கமா? இஸ்லாம் உண்மையான மார்கமா?

ஆன்சரிங் இஸ்லாம்

பல உண்மைகளின் உறைவிடம்,உள்ளே சென்று பாருங்கள்

சத்தியவான் தளம் செல்ல

Saturday, September 29, 2007

Mohammad Vs Jesus Christ

http://www.tamilchristians.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=366

A COMPARISON BETWEEN MUHAMMED AND JESUS CHRIST
By George Zeller and Steve Van Nattan

Mohammed was the prophet of war;
Christ is the Prince of Peace (Isaiah 9:6-7).

Mohammed's disciples killed for the faith;
Christ's disciples were killed for their faith (Acts 12:2; 2 Timothy 4:7).

Mohammed promoted persecution against the "infidels";
Christ forgave and converted the chief persecutor (1 Timothy 1:13-15).

Mohammed was the taker of life;
Christ was the giver of life (John 10:27-28 ).

Mohammed and his fellow warriors murdered thousands;
Christ murdered none but saved many (compare John 12:48 ).

Mohammed's method was COMPULSION;
Christ's aim was voluntary CONVERSION (Acts 3:19).

Mohammed practiced FORCE;
Christ preached FAITH (John 6:29,35).

Mohammed was a WARRIOR ;
Christ is a DELIVERER (Col. 1:13; 1 Thessalonians 1:10).

Mohammed conquered his enemies with the sword;
Christ conquered his enemies with another kind of sword, the sword of the Spirit which is the Word of God (Hebrews 4:12; Acts 2:37).

Mohammed said to the masses, "Convert or die!";
Christ said, "Believe and live !" (John 6:47; 11:25-26).

Mohammed was swift to shed blood (Romans 3:15-17);
Christ shed His own blood for the salvation of many (Ephesians 1:7).

Mohammed preached "Death to the infidels!";
Christ prayed "Father, forgive them, for they know not what they do" (Luke 23:34).

Mohammed declared a holy war (Jihad) against infidels;
Christ achieved a holy victory on Calvary's cross (Colossians 2:14-15) and His followers share in that victory (John 16:33).

Mohammed constrained people by conquest;
Christ constrained people by love (2 Corinthians 5:14).

Modern terrorists derive their inspiration from Mohammed and carry out their despicable atrocities in the name of his god;
Christians derive their inspiration from the One who said, "Blessed are the peacemakers " (Matthew 5:9).

Modern day disciples of Mohammed respond to the terrorist attacks by cheering in the streets;
Modern day disciples of Christ are deeply grieved at past atrocities carried out by those who were "Christians" in name only (the Crusades, the Spanish Inquisition, etc.).

Many Muslims are peaceful and peace-loving because they do not strictly follow the teachings of their founder;
Many Christians are peaceful and peace-loving because they do strictly follow the teachings of their Founder (Romans 12:17-21).

Muhammed said the Koran is authoritative only in Arabic, and only in his dialect;
The Bible is authoritative in many languages around the world, for God knows all things and can inspire His Word in more than one language.

Muhammed hated music;
Jesus and His disciples sang hymns, and the Apostle commanded the Lord's Church to sing. (Matthew 26:30, Ephesians 5:19, Colossians 3:16)

Muhammed allowed that a Mullah, Imam, or Mufti of Islam can be a terrorist and moral animal like Osama bin Laden;
The Bible requires that a leader in the Church of the Lord Jesus Christ must be above reproach, and when this is not true, Christians demand such a fallen leader be removed from leadership. (1 Timothy 3:1-7, 5:19-20 )

Islam calls on its followers to observe Five Pillars, while all other aspects of life can be vulgar and not affect the Muslim's prospects in Paradise.
The Bible calls on the Christian to submit to the total change of his life by the Spirit of God-- NO area of life and thought is the choice of the follower . (Romans 12:1-2)

The Muslim looks forward to eternity in Paradise where there will be virgins who are used for eternal perpetual copulation.
The Bible believing Christian looks forward to being with Jesus Christ and is delighted with that. (2 Corinthians 5:Cool

Muhammed said the witness of a woman was half the value of the witness of a man; and Muhammed said a women goes to Paradise because she satisfies her husband sexually;
The Bible teaches that a husband is to love his wife and be willing to die for her. (Ephesians 5:25)

Mohammed called upon his servants to fight;
Jesus said, "My kingdom is not of this world; if My kingdom were of this world, then would My servants fight . . . but now is My kingdom not from here" (John 18:36)

Mohammed ordered death to the Jews (see A.Guillaume, The Life of Muhammad, Oxford University Press [1975], p. 369);
Christ ordered that the gospel be preached "to the Jew first" (Romans 1:16).

The Koran says, "Fight in the cause of Allah" (Qu'ran 2.244);
The Bible says, "we wrestle not against flesh and blood" and "the weapons of our warfare are not carnal" (Ephesians 6:12; 2 Corinthians 10:4).

The Koran says, "Fight and slay the Pagans wherever ye find them" (Qu'ran 9.5);
Christ said, "Preach the gospel to every creature" (Mark 16:15).

The Koran says, "I will inspire terror into the hearts of unbelievers" (Qu'ran 8.12);
God inspires His terror into the hearts of believers (Isaiah 8:13).

The Koran (Qu'ran) is a terrorist manual which condones fighting, conflict, terror, slaughter, and genocide against those who do not accept Islam;
T he Bible is a missionary manual to spread the gospel of peace to all the world (Romans 10:15).

Mohammed's Mission was to conquer the world for Allah;
Christ's mission was to conquer sin's penalty and power by substitutionary atonement (2 Corinthians 5:21; 1 Peter 3:18 ).

Mohammed considered Christ a good prophet;
Christ pronounced Mohammed to be a false prophet (John 10:10; Matthew 24:11).

Mohammed claimed that there was but one God, Allah;
Christ claimed that He was God (John 10:30-31; John 8:58-59; John 5:18; John 14:9).

Islam is geocentric, that is, the whole universe is centered on the Kaaba in the Grand mosque in Mecca in Arabia, and all Muslims pray facing that direction;
Jesus Christ is the center of all Christian worship and fellowship, for He is "in the midst" where his saints meet anywhere on earth. (Matthew 18:20, John 4:22-23)

Mohammed's Tomb: OCCUPIED !
Christ's tomb: EMPTY!

Islam must be received, or you can be killed for rejecting it:
The Faith offered by Jesus Christ is for " whosoever will" to receive, and all men are permitted to reject it. (Revelation 22:17, John 3:16)

Those who leave Islam are killed in most Islamic nations ;
Those who leave the true Church of Jesus Christ are allowed to do so with no revenge.

Now, is a Muslim submitted to Allah and Islam because he loves Allah?
NO!
He dare not leave Islam, and he is loyal purely out of fear.

The true Bible believer is loyal to Jesus Christ purely out of love.
1 John 4:18 There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. 19 We love him, because he first loved us.

This concept is 100% alien to Islam-- There is no love in Islam-- Only fear and hate.


Source: http://www.balaams-ass.com/alhaj/compare.htm


நேசக்குமார்,இஸ்லாம்,முஸ்லிம்,தீவிரவாதம்,முஸ்லிம்கள்,இந்திய,இந்தியா,தமிழ்,தமிழ்நாடு,விபச்சாரம்,பென்கள்,இஸ்லாமியர்கள்,நேசமுடன்,நேசக்குமார்,குர்ஆன்,ஹதீஸ்,இஸ்லாமிக் இன்ஃபோ,திருமனம்,குழந்தைகள்,இஸ்லாத்தை தெறிந்து கொள்ளுங்கள்,எழில்,பயங்கரவாதம்,தீவிரவாதிகள்,முஸ்லிம்,பயங்கரவாதிகள்,அடிப்படைவாதிகள்,பழமைவாதிகள்,காஷ்மீர்,காஷ்மிர்,குஜராத்,கோவை,islamic info,nesakumar,nesakkumar,nesamudan,terrorists,islam,islamic,fundamendalist,zakir nayak,zakir naik,jakir nayak,jakir naik,zagir,zageer,jageer,jagir,ஜாஹிர் நாயக்,ஜாகிர் நாயக்,ஸாஹிர்,ஸாகிர்,ஷாகிர்,ஷாஹிர்,ஆயிசா,ஆயிஸா,ஆயிஷா,திருமணம்,நபிகள் நாயகம்,முகம்மது,முஹம்மது,திருமனங்கள்,விவாகரத்து,தலாக்,முத்தலாக்,பாலியல் பலாத்காரம்,பென்னுரிமை,பென்னுறிமை,பென்களும் இஸ்லாமும்,இஸ்லாத்தின் பென்களின் நிலைWomen in Islam,talak,Aisha,mohamed,muhammed,marriages,marriage,women rights,women,girls,girls rights,female in islam,feminism,இஸ்லாமிய தீவிரவாதம்,முஸ்லிம தீவிரவாதம்,தீவிரவாதிகள்,பயங்கரவாதிகள்,இஸ்லாமிய பயங்கரவாதம்,எழில்,பயங்கரவாதிகள்,எண்ணச் சிதறல்கள்,மதானி விடுதலை

முகமதின் மனைவிகள்

உமர்

இஸ்லாம் அறிஞர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது முகமதுவிற்கு 11 மனைவிகள்.
ஆனால் குர்-ஆன், ஹதிஸ் மற்றும் முகவதுவின் சரித்திர நூல்களை ஆராய்ந்தால்,
இன்னும் பல மனைவிகள், வைப்பாட்டிகள்(மன்னிக்கவும், தமிழில் வேறுவார்த்தை
தெரியவில்லை) அதாவது போரில் கிடைக்கும் பெண்களை அடிமைகளாக
வைத்துக்கொண்டு, திருமணம் செய்யாமல் உடலுறவு கொள்வது.

இஸ்லாம் கடைகளில் சென்று முகமதின் மனைவிகள் பற்றி புத்தகங்கள்
வாங்கினால், அதில் 11 அல்லது 12 மனைவிகள் பற்றி எழுதியிருப்பார்கள்.

ஒரு விவரம் சொல்லட்டுமா? எல்லாருக்கும் முகமது 4 மனைவிகள் என்றுச்
சொல்லிவிட்டு, தனக்கு மட்டும் எண்ணிக்கையில்லை என்று குர்-ஆன் வசனம்
அல்லா இறக்கியதாக குர்-ஆனில் சேர்த்துவிட்டான்.

தமிழில் டைப் செய்ய நேரமாகும் என்று ஆங்கிலத்தில் ஆதாரத்தை தருகிறேன்.
மூன்று மொழிபெயர்ப்புகள்:


033.050
YUSUFALI: O Prophet! We have made lawful to thee thy wives to whom thou hast paid their dowers; and those whom thy right hand possesses out of the prisoners of war whom Allah has assigned to thee; and daughters of thy paternal uncles and aunts, and daughters of thy maternal uncles and aunts, who migrated (from Makka) with thee;
and any believing woman who dedicates her soul to the Prophet if the Prophet wishes to wed her;- this only for thee, and not for the Believers (at large); We know what We have appointed for them as to their wives and the captives whom their right hands possess;- in order that there should be no difficulty for thee. And Allah is Oft -Forgiving, Most Merciful.

PICKTHAL: O Prophet! Lo! We have made lawful unto thee thy wives unto whom thou hast paid their dowries, and those whom thy right hand possesseth of those whom Allah hath given thee as spoils of war, and the daughters of thine uncle on the father's side and the daughters of thine aunts on the father's side, and the daughters of thine uncle on the mother's side and the daughters of thine aunts on the mother's side who emigrated with thee, and a believing woman if she give herself unto the
Prophet and the Prophet desire to ask her in marriage - a privilege for thee only, not for the (rest of) believers
- We are Aware of that which We enjoined upon them concerning their wives and those whom their right hands possess - that thou mayst be free from blame, for Allah is ever Forgiving, Merciful.

SHAKIR: O Prophet! surely We have made lawful to you your wives whom you have given their dowries, and those whom your right hand possesses out of those whom Allah has given to you as prisoners of war, and the daughters of your paternal uncles and the daughters of your paternal aunts, and the daughters of your maternal uncles and the daughters of your maternal aunts who fled with you; and a believing woman if she gave herself to the Prophet, if the Prophet desired to marry her-- specially for you, not for the (rest of) believers; We know what We have ordained for them concerning their wives and those whom their right hands possess in order that no blame may attach to you; and Allah is Forgiving, Merciful.

Proof English Quran: http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/033.qmt.html
Proof Tamil Quran: http://www.tamililquran.com/filesearch.asp?search_term=33%3A50
( This is not in Tamil Unicode font)

முகமது தன் வளர்ப்பு மகனின் மனைவியைகூட (மருமகளை) திருமணம்
செய்துக்கொண்டான். இதற்காகவே, ஒரு வசனம் அல்லா இறக்கினான் ( முகமது
இறக்குகதி செய்தான்). ஜயிட் என்பது முகவதுவின் வளர்ப்பு மகன்.

033.037
YUSUFALI: Behold! Thou didst say to one who had received the grace of Allah and thy favour: "Retain thou (in wedlock) thy wife, and fear Allah." But thou didst hide in thy heart that which Allah was about to make manifest: thou didst fear the people, but it is more fitting that thou shouldst fear Allah. Then when Zaid had dissolved (his marriage) with her, with the necessary (formality), We joined her in marriage to thee: in order that (in future) there may be no difficulty to the Believers in (the matter of)
marriage with the wives of their adopted sons
, when the latter have dissolved with the necessary (formality) (their marriage) with them. And Allah's command must be fulfilled.

PICKTHAL: And when thou saidst unto him on whom Allah hath conferred favour and thou hast conferred favour: Keep thy wife to thyself, and fear Allah. And thou didst hide in thy mind that which Allah was to bring to light, and thou didst fear mankind whereas Allah hath a better right that thou shouldst fear Him. So when Zeyd had performed that necessary formality (of divorce) from her, We gave her unto thee in marriage, so that (henceforth) there may be no sin for believers in respect of wives of
their adopted sons, when the latter have performed the necessary formality (of release) from them
. The commandment of Allah must be fulfilled.

SHAKIR: And when you said to him to whom Allah had shown favor and to whom you had shown a favor: Keep your wife to yourself and be careful of (your duty to) Allah; and you concealed in your soul what Allah would bring to light, and you feared men, and Allah had a greater right that you should fear Him. But when Zaid had accomplished his want of her, We gave her to you as a wife, so that there should be no difficulty for the believers in respect of the wives of their adopted sons, when they have accomplished their want of them; and Allah's command shall be performed.

Proof English Quran : http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/033.qmt.html#033.037
Proof Tamil Quran : http://www.tamililquran.com/filesearch.asp?search_term=33%3A37
( This is not in Tamil Unicode font)

ஏன் இந்த ஆசை இந்த மாமனாருக்கு(முகவதுவிற்கு) என்று கேட்காதீர்கள். நான் சொல்லமாட்டேன். நீங்களே கண்டுபிடியுங்கள்.

சரி, நான் சொல்லவில்லையென்றால், உங்களுக்கு தூக்கம் வராது.
the whole story is as follows:

Imam Tabari wrote (History of Tabari, vol Cool

"One day Muhammad went out looking for Zaid (Mohammed's adopted son). Now there was a covering of hair cloth over the doorway, but the wind had lifted the covering so that the doorway was uncovered. Zaynab was in her chamber, undressed, and admiration for her entered the heart of the Prophet".

The admiration was noticed by Zainab. She mentioned it to her husband Zaid later. He rushed to his father's house and offered Zainab to him. Mohammed worried about possible bad press and refused to accept it. But Allah will not take no for an answer and sent an instant revelation insisting on their union.

Q 33:37 We gave her (Zaid's wife) unto thee in marriage, so that (henceforth) there may be no sin for believers in respect of wives of their adopted sons". (summary of aya)


முகவதுவின் மனைவிகளின் பெயர்கள், மற்றும் அவர் எப்படி திருமணம் செய்தார்
என்ற தகவலை இங்கே காணலாம் ஆதாரங்களுடன். முகவதுவின் மனைவிகளைப்
பற்றி முஸ்லீம்களுடன் பேச நேர்ந்தால், இயேசு சொன்ன ஒரு வசனத்தை
கவனத்தில் கொள்ளவும். ஒரு கன்னத்தில் அறைந்தால்..........

Mohammed's Wives

Here is a list of wives of Mohammed by the Muslim scholar Ali Dashti. He probably based much of this on an earlief list in the History of al-Tabari vol.9 p.126-241. It should be mentioned that scholars and Hadiths are not entirely agreed on the wives of Mohammed. For example some hadiths (not Bukhari or Sahih Muslim) mention a couple of wives of Mohammed that he divorced, and these are not shown here. Nonetheless, Ali Dashti's list, while perhaps not entirely agreed upon as being comprehensive, shows many of the wives. Following this is the evidence from the hadiths, independent of Ali Dashti, for these relationships.

1. Khadija/Khadijah bint Khuwailid/Khywaylid - died first

2. Sawda/Sauda bint Zam'a

3. 'Aisha/Aesha/'A'ishah - 8 to 9 yrs old, 3rd wife

4. Omm/'Umm Salama/Salamah

5. Hafsa/Hafsah

6. Zaynab/Zainab of Jahsh

7. Jowayriya/Juwairiyya bint Harith

8. Omm Habiba

9. Safiya/Safiyya bint Huyai/Huyayy bint Akhtab

10. Maymuna/Maimuna of Hareth

11. Fatima/Fatema/Fatimah

12. Hend/Hind

13. Asma of Saba

14. Zaynab of Khozayma

15. Habla?

16. Asma of Noman / bint al-Nu'man

¾ slaves / concubines ¾

17. Mary the Christian/Copt

18. Rayhana/Raihana/Rayhanah bint Zayd/Zaid


¾ uncertain relationship -19. Omm Sharik

20. Maymuna/Maimuna (slave girl?)

21. Zaynab/Zainab the third?

22. Khawla / Khawlah¾ Ali Dashti missed at least nine possible other wives.

Mohammed married 15 women and consummated his marriages with 13. (al-Tabari vol.9 p.126-127)

Bukhari vol.1 Book 5 ch.25 no.282 p.172-173 said that [at one time] Mohammed had nine wives.

Full Details : http://www.muslimhope.com/WhyDidMohammedGetSoManyWives.htm

இஸ்லாம் இணைய பேரவைக்கு எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு அழைப்பிதல்

முன் பக்கம் செல்ல

HOME PAGE

தமிழ் உலகின் இஸ்லாம் அறிஞர்களுக்கு ஈசாகுரான் உமர் எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு பகிரங்க அழைப்பு

தமிழ் நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் தலைவரும்,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞருமான பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்கள்

1,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-1

2,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-2

3,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-3

4,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-4

பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி கட்டுரைகள்

1,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -1

2,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -2

பிரபல இஸ்லாமிய இணையதளமான இஸ்லாம் கல்வி இணையத்தின் கட்டுரைக்கு ஈசாகுரான் இணையம் அளித்த பதில்கள்

1, இஸ்லாம்கல்வி இணையக் கட்டுரையும், 1 தீமோ 2:5ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் உமர் பதில்

2, இஸ்லாம்கல்வி தளமும் மத்தேயு 15:9ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் பதில்