இஸ்லாம் அமைதி மார்கமா? இஸ்லாம் இனிய மார்கமா? இஸ்லாம் உண்மையான மார்கமா?

ஆன்சரிங் இஸ்லாம்

பல உண்மைகளின் உறைவிடம்,உள்ளே சென்று பாருங்கள்

சத்தியவான் தளம் செல்ல

Thursday, October 20, 2011

50+ Christian vs. Muslim DebatesChristian
Muslim Video Audio Text Year Notes
Abdult Saleed Jeremiah McAuliffe

link

Anis Shorrosh & Gleason Archer Jamal Badawi & Hussein Morsi link


concepts of God
Anis Shorrosh Ahmed Deedat link


Jesus
Anis Shorrosh Ahmed Deedat link


Quran vs. Bible
Anthony Buzzard Shabir Ally link


Biblical God
Anthony Buzzard Shabir Ally link


Jesus
Apologia Phoenix Ahmed Deedat

link1 2007
Bible Defender Ahmed Deedat

link1 2005
Birmingham students Shabir Ally
link


Clifford Forward Shabir Ally link


Jesus
Christian_Prince Osama Abdallah link


Mohammed
Christian_Prince Osama Abdallah
link

Jesus' temptation
Craig Winn Jalal Abualrub
link

Islam and terrorism
Daniel Scot Nadir Ahmed link


Christianity and peace
David Shenk Shabir Ally link


Biblical God
David Shenk Shabir Ally link


concepts of God
David Shenk Shabir Ally link


resurrection
David Shenk Shabir Ally link


Abraham, Isaac, Ishmael
David Wood Sheikh Jalal Abualrub link


Mohammed
David Wood Ehteshaam Gulam linkDavid Wood Osama Abdallah link


Mohammed
David Wood Farhan Qureshi link


Quran
David Wood Adnan Rashid link


war and religion
David Wood Adnan Rashid link


The Satanic Verses
David Wood Ali Ataie link


Mohammed
David Wood Sami Zaatari link


peace and Christianity
David Wood Sami Zaatari link


peace and Islam
David Wood Bassan Zawadi link


Christianity
David Wood Bassan Zawadi link


Islam
David Wood Nadir Ahmed
link


De Maria Ahmed Deedat

link1 2005
Don Johnson Nadir Ahmed
link


Erik Bock Ahmed Deedat link


Jesus
General Wakefield Ahmed Deedat link


crucifixion
George Shillington Shabir Ally link


did Paul found Christianity?
James White Hamza Abdul Malik dvd link

Bible and Jesus
James White Sheikh Jalal Abualrub link, dvd


Bible and Jesus
James White Shabir Ally dvd link

crucifixion and atonement
James White Nadir Ahmed link


Bible and Jesus
James White Abdullah al-Andalusi link


Trinity
Jay Smith Adnan Rashid link


Bible and Mohammed
Jay Smith Shabir Ally link


Quran and Bible
Jay Smith Shabir Ally
link

(2nd debate)
Jay Smith Shabir Ally
link

(3rd debate)
Jay Smith Shabir Ally
1 2

(4th debate)
Jay Smith Jamal Badawi

link
Quran
Jimmy Swaggart Ahmed Deedat
link

Bible
Josh McDowell Ahmed Deedat

link
crucifixion
Keith Thompson Nadir Ahmed
link


Keith Thompson Sami Zaatari link link


anonymous Christian anonymous Muslim

link 1150 medieval debate, translated into English
Mike Licona Ali Ataie link


resurrection
Mike Licona Shabir Ally link link


Nabeel Qureshi Shadid Lewis linkNarnian Ahmed Deedat

link1 2007
Pastor Sjoberg Ahmed Deedat
link


Pastor Sjoberg Ahmed Deedat
link

(2nd debate)
Pastor Sjoberg Ahmed Deedat
link

(3rd debate)
Rob Scott Adam Deen linkRobert Douglas Ahmed Deedat link link


Sam Shamoun Nadir Ahmed link link

2007
Sam Shamoun Sami Zaatari
link

Trinity
Sam Shamoun Shabir Ally
1 2 3


Tony Costa Shabir Ally link


Jesus
Tony Costa Shabir Ally
link
2009
William Cambell Zakir Naik link 1 2 3 4 5

Quran and Bible, science
William Lane Craig Jamal Badawi link link

concepts of God
William Lane Craig Shabir Ally link link

resurrection
William Lane Craig Shabir Ally link link

salvation
William Lane Craig Shabir Ally link link

concepts of God
William Lane Craig Shabir Ally link link

Jesus
William Lane Craig Shabir Ally link link
2009 JesusLively debate culture between Muslims and Christians. . Here is the largest list of "Christian vs. Muslim" debates you'll find anywhere (70 of them and counting).


Added after February 1, 2009

Added February 17, 2009:

  • Mike Licona vs. Shabir Ally.
  • new format, now in a table with sortable columns!

Added May 3, 2009:

  • Tony Costa vs. Shabir Ally
  • David Wood vs. Ehteshaam Gulam
  • Keith Thompson vs. Sami Zaatari
  • William Lane Craig vs. Shabir Ally (2009)

  1. free registration required [] [] [] []

இஸ்லாம் இணைய பேரவைக்கு எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு அழைப்பிதல்

முன் பக்கம் செல்ல

HOME PAGE

தமிழ் உலகின் இஸ்லாம் அறிஞர்களுக்கு ஈசாகுரான் உமர் எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு பகிரங்க அழைப்பு

தமிழ் நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் தலைவரும்,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞருமான பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்கள்

1,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-1

2,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-2

3,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-3

4,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-4

பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி கட்டுரைகள்

1,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -1

2,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -2

பிரபல இஸ்லாமிய இணையதளமான இஸ்லாம் கல்வி இணையத்தின் கட்டுரைக்கு ஈசாகுரான் இணையம் அளித்த பதில்கள்

1, இஸ்லாம்கல்வி இணையக் கட்டுரையும், 1 தீமோ 2:5ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் உமர் பதில்

2, இஸ்லாம்கல்வி தளமும் மத்தேயு 15:9ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் பதில்