இஸ்லாம் அமைதி மார்கமா? இஸ்லாம் இனிய மார்கமா? இஸ்லாம் உண்மையான மார்கமா?

ஆன்சரிங் இஸ்லாம்

பல உண்மைகளின் உறைவிடம்,உள்ளே சென்று பாருங்கள்

சத்தியவான் தளம் செல்ல

Thursday, February 21, 2008

ஆந்திராவில் மதமாற்றம்-இமாம்

அதிகமான முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்தவத்திற்கு மாறிவருகிர படியினால் அந்திர மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு இமாமின் கோபமான வார்த்தைகள்

 

 

அஹமதியாக்கள் மற்றும் கிறிஸ்துவர்களை வேரற்றுக்க வேண்டும் - ஆந்திர மாநில இமாம்

அஹமதியாக்கள் காபிர்கள் என்று அறிவிக்கிறார் ஆந்திர மாநிலத்தின் இந்த இமாம்.

***
http://www.thememriblog.org/urdupashtu/blog_personal/en/5507.htm

Influential Indian Cleric: Time to Act Against Two Sources of Mischief – Christianity and Qadianiyat [Beliefs of Ahmadi Muslims]; Mosques Are Deserted, Every Village Has a Church


A senior religious leader in the southern Indian state of Andhra Pradesh has said that the state's coastal regions are under the grip of Christian missionaries and Qadianiyat (beliefs of Ahmadi Muslims). He said that it is now the time to eliminate the two sources of mischief (fitna). Urdu-language newspaper Roznama Munsif quoted the provincial leader of Jamiat Ulema-i-Hind Maulana Suhail Ahmad Qasmi as saying: ''Many mosques are uninhabited; every village has a church; they are luring Muslims towards Christianity; for this purpose, they have deployed women.''

According to the report, Maulana Suhail Ahmad Qasmi and other clerics visited the coastal districts of the Andhra Pradesh state to study the influence of Christianity and Qadianiyat. Maulana Qasmi also said that Ahmadi Muslims are ''outside Islam.'' Sunni Muslim groups blame Ahmadi Muslims for not believing in the finality of the prophet hood of Muhammad.
Source: Roznama Munsif, Hyderabad (India), February 18, 2008 Posted at: 2008-02-18

இஸ்லாம் இணைய பேரவைக்கு எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு அழைப்பிதல்

முன் பக்கம் செல்ல

HOME PAGE

தமிழ் உலகின் இஸ்லாம் அறிஞர்களுக்கு ஈசாகுரான் உமர் எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு பகிரங்க அழைப்பு

தமிழ் நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் தலைவரும்,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞருமான பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்கள்

1,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-1

2,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-2

3,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-3

4,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-4

பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி கட்டுரைகள்

1,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -1

2,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -2

பிரபல இஸ்லாமிய இணையதளமான இஸ்லாம் கல்வி இணையத்தின் கட்டுரைக்கு ஈசாகுரான் இணையம் அளித்த பதில்கள்

1, இஸ்லாம்கல்வி இணையக் கட்டுரையும், 1 தீமோ 2:5ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் உமர் பதில்

2, இஸ்லாம்கல்வி தளமும் மத்தேயு 15:9ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் பதில்