இஸ்லாம் அமைதி மார்கமா? இஸ்லாம் இனிய மார்கமா? இஸ்லாம் உண்மையான மார்கமா?

ஆன்சரிங் இஸ்லாம்

பல உண்மைகளின் உறைவிடம்,உள்ளே சென்று பாருங்கள்

சத்தியவான் தளம் செல்ல

Wednesday, October 3, 2007

காபா- மெக்கா

காபா-  மெக்கா 
 
( கல் வணக்கம், மூட நம்பிக்கை )
 
 
  
அநேக இஸ்லாமியர்கள் இங்கே என்ன செய்கின்றார்கள் என்று நீங்கள் கேட்ககூடும், அல்லது நீங்கள் யோசித்திருக்கலாம் இந்த கறுப்பு கட்டடத்தினுள் என்ன இருக்கின்றது, அல்லது ஏன் இவர்கள் இந்த இடத்தில் கூடுகின்றார்கள் என்று.
முகமது நபிக்கு முற்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்து வந்த அரேபியர்கள் தற்காலத்து இஸ்லாமியர்கள் செய்வது போலவே, இப்படியே தங்கள் தெய்வங்களை வழிபட்டனர்.
 
இஸ்லாமியர்கள் காபாவில் செய்யும் சில காரியங்கள்.
 
செய்யப்படும் காரியம்
மூல காரணம் அல்லது தோற்றம்: பிசாசுகள் வணக்கம்
;
  இஸ்லாமியர்கள் கூறும் காரணம் 
 
 
 • காபாவை 7 தடவைகள் சுற்ற வேண்டும் 
   
   
 
இஸ்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்பே, அரேபியர்கள் இந்த இடத்திலே கறுப்புக்கல்லுகளை கொண்டுவந்து இந்த இடத்தை 7 தடவைகள் சுற்றினார்கள்.
 
ஆபிரகாம் இந்த இடத்தை சுற்றி வந்ததினால், தாங்களும் அப்படி செய்கின்றோம் என்று இஸ்லாமியர்கள் கூறுகின்றனர்
 
 
 
 
 
 • கறுப்பு கல்லை முத்தம் செய்வது  
 
அரேபயிர்கள் பல இடங்களில் இருந்து வந்திருந்து, இந்த இடத்திலே தாங்கள் கொண்டுவந்த கல்லுகளை முத்தம் செய்தார்கள்.
 
இஸ்லாமியர்கள் என்ன கூறுகின்றனர் என்றால், இந்த கல்லு வானத்திலிருந்து வந்து ஆதாமினுடைய பாதத்தினடியில் விழுந்தபடியினாலும், மீண்டும் ஆபிரகாமின் பெயரையும் இந்த இடத்திலும் இழுக்கின்றனர். ;.
 
 
 
 
 
 • மினா- எனும் இடத்தில் கல்லு எறிய வேண்டும்
   
 
இங்கே கல்லுகளை தூரமாக வீசுவது அரேபியர்களினது வழக்கம்.
 
இஸ்லாமியர்கள் என்ன கூறுகின்றார்கள் என்றால்: ஆபிரகாம் இந்த இடத்திலே சாத்தானுக்கு கல்லினால் எறிந்ததாகவும், அதை நினைவுகூரும் வண்ணமாக தாங்களும் எறிகின்றார்கள் என்றும்.  
          
 
 
 
 
 
 • சாவா - மாராவுக்கும் இடையில் நடக்க வேண்டும். 3 தடவைகள் போய் வர வேண்டும், அத்துடன் இன்னொரு தடவை போக வேண்டும்;.
 
அரேபியர்கள் இந்த இடத்திலே இரண்டு தெய்வங்களுக்கு நடுவிலே நடந்தார்கள். ஒன்று இசாப் மற்றது ந-இலா .
 
இஸ்லாமியர்கள் கூறுகின்றனர், இந்த இடத்திலே ஆகார் இஸ்மவேலுக்கு தண்ணீருக்காக மலைகளின் நடுவே நடந்தபடியினால் தாங்களும் நடக்கின்றோம் என்று.
 
 
 
 
 
 • தலை முடியை சிறிது வெட்ட வேண்டும், அல்லது நகத்தை வெட்ட வேண்டும். அதிகமாக எல்லாரும் 2ஐயும் செய்வார்கள்
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • வணங்குதல்
   
 
இந்த இடத்தில் தங்களது இறந்த முற்பிதாக்களை வணங்கினார்கள்.
 
இஸ்லாமியர்கள் இந்த இடத்திலே அல்லாவை கும்பிடுகின்றார்கள்.
 
 
 
கறுப்பு கல்:
 
இஸ்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்பே அரேபியர்கள் கல்லுகளை வணங்கினார்கள் என்று அவர்களுடைய ஹதீஸ் புத்தகம் கூறுகின்றது ( ஸாகிப் அல் புகாரி 5: 59: 661).
இன்றும் அவர்கள் கல்லுகளைத்தன் முத்தமிடுகின்றனர்.
வேதாகமத்திலுள்ள பழையேற்பாட்டிலும் மத்திய ஆசிய மக்கள் கல்லுகளை தெய்வங்களாக வழிபட்டனர் என்று எழுதியிருக்கின்றது.
முகமது நபி அரேபியர்களினது கல் வணக்கத்தையும், யூதர்கள் வணங்கும் யெகோவா கடவுளின் வேதத்தையும் ஒன்று சேர்த்து இஸ்லாம் எனும் புதிய சமயத்தை உருவாக்கினான்.
இஸ்லாமியர்கள்: இந்த காபாவிலே உள்ள கல்லை தொடுவதினாலும், முத்தமிடுவதினாலும் தங்கள் பாவம் போகும் என நம்புகின்றனர். அது மட்டுமல்ல, இந்த கல்லு வானத்திலே இருந்து வந்ததாகவும், இது வரும்பொழுது பாலிலும் வெண்மையாக இருந்ததாகவும், மனிதர்கள் தொடும்பொழுது அவர்களுடைய பாவங்கள் இந்த கல்லுக்குள் செல்வதனால் கல்லு கறுப்பாகி போய்விட்டதாகவும் சொல்லுகின்றனர்.
 
 
 
வேதம் சொல்லுகின்றது, தேவனை தொழுது கொள்ளுகின்றவர்கள், அவரை ஆவியோடும் உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்று.
எந்த கல்லை முத்தமிட்டாலும் பாவம் போகாது.
இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து, அவரை ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டுமே பாவம் போகும். இது தான் பரிசுத்த வேதாகமத்தின் போதனை.
 
 

மூலம்:http://www.tamilchrist.ch/religion/islam/index.htm

 
 
 
 
 

Persecution of 3000 Ex-Muslim Christians in UK

uk யில் இஸ்லாமில் இருந்து வெளியேறிய முன்னால் முஸ்லீம்கள்
கொடுமைபடுத்தப் படுகிறார்கள்http://www.youtube.com/v/OXF-rJAOHGQ" a <><>name="wmode" value="transparent">


http://www.youtube.com/v/NLqpDRYWE6M" a <><>name="wmode" value="transparent">


http://www.youtube.com/v/tvt6GZRj97A" a <><>name="wmode" value="transparent">


http://www.youtube.com/v/uVLzENE2ASI" a <><>name="wmode" value="transparent">

சந்திரக்கடவுள் - அல்லாஅநேகர் நினைக்கின்றனர், யூதர்களும்;, கிறிஸ்தவர்களும், மற்றும் இஸ்லாமியர்களும் ஒரே கடவுளாகிய யெகோவா தேவனை வழிபடுகின்றனர் என்று. ஆனால் உண்மை அதுவல்ல.

யூதர்களும், கிறிஸ்தவர்களும் ஒரே தேவனை வழிபடுகின்றனர் என்பது உண்மை. ஆனால் இஸ்லாமியர்கள் ? குர்-ஆனில் சொல்லப்படும் அல்லா அரேபியர்களின் புற மத கடவுளா?

அல்லா எனும் வார்த்தை அல்-இலா எனும் வார்த்தையில் இருந்து தோன்றியது. அல் என்றால் (the)> இலா என்றால் (God)..முன்பிருந்த அநேக சரித்திர ஆய்வாளர்கள் கருதினார்கள் அல்- இலா எனும் வார்த்தை எல் அல்லது எலோகிம் எனும் வேதாகம வார்த்தையிலிருந்து உருவாகியிருக்க வேண்டுமென்று.

ஆனால் உண்மை அதுவல்லவென்று இப்பொழுது அநேக சரித்திர ஆய்வாளர்கள் அந்த கருத்தை ஏற்க மறுக்கின்றார்கள். காரணம் என்னவென்றால் இஸ்லாமியர்கள் வழிபடும் அல்லாவுக்கும் அரேபியர்களினது புரதான தெய்வமாகிய ஹ_பால்-(அல்லா)க்கும் அநேகம் ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றபடியாலும், அதே சமயம் யூதர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் வழிபடும் தெய்வமாகிய யெகோவா தேவனுக்கும் இஸ்லாமியர்களினது அல்லாவுக்கும் அநேக வேற்றுமைகள் இருக்கின்றபடியாலும்;, ஆய்வாளர்கள் இப்படி கருதுகின்றனர்.

யெகோவா தேவனை நாங்கள் கர்த்தர்(கடவுள்) என்று சொல்லுவது போல,

ஹ_பால்-ஐ அரேபியர்கள் அல்லா என்று அழைத்தனர்.

அல்லா என்றால் கடவுள் என்று அர்த்தம் -

The God = Jehova

Allah = Hubal

இப்படி சரித்திர, வேத, வரலாற்று, மற்றும் அகழ்வாராய்சியாளர்கள் கருதுகின்றனர். அவர்கள் கருதுவதற்கான காரணம் என்னவென்றால்.

முகமதுவுக்கு முன்பு காபாவிலே எப்படி இஸ்லாமியர்கள் வழிபட்டார்களோ, அப்படித்தான் இப்பொழுதும் வழிபடுவதால்.


--------------------------------------------------------------------------------

சந்திரக்கடவுள்கள்

அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள,; நைல் நதி முதல் துருக்கி வரையிலுள்ள மத்திய ஆசியப்பகுதியில் அநேகம் சந்திரதெய்வங்களை கண்டுபிடித்திருக்கின்றனர். ஆதி நாகரிக மக்களாகிய சுமேரிய மக்கள் சந்திரனை தெய்வமாக வழிபட்டிருக்கின்றனர், சந்திரனுக்கு வௌ;வேறு பெயர்களை அவர்கள் வைத்து வழிபட்டனர்: நன்னா, சுயென், அசிம்பாபர்.

இந்த சந்திரதெய்வத்தின் சின்னம்(அடையாளம்): வளர்பிறை நிலவு

மெசொப்பத்தாமிய மக்கள் மத்தியில் சந்திரனை வழிபடும் பழக்கம் எல்லாரிடமும் பிரபல்யமாக இருந்தது. அசீரியர்கள் பாபிலோனியர்கள், அக்காடிய-ர்கள் சுயென் எனும் பெயரை "சின்" ஆக மாற்றி, சந்திரனை தங்கள் பிரியமான தெய்வமாக மாற்றினார்கள். புரதான சிரியாவிலும், கானானிலும் சந்திரதெய்வத்தின் குறியீடு வளர்பிறை நிலவிற்குள் முழுநிலவை வைத்திருந்தனர்.

சந்திரக்கடவுளின் மனைவி சூரியக்கடவுள், அவர்களுக்கு 3 நட்சத்திரங்கள்(பிள்ளைகள்) இருந்தன.

உதாரணம்:- சின்"னுடைய பிள்ளை இஷ்தார்.

எகிப்திலும் சந்திரக்கடவுளை வழிபட்டனர்" சந்திரத்தெய்வத்தின் வேலை: மனிதனையும் கடவுளையும் நியாயம் தீர்ப்பது.

பழையேற்பாட்டுக்காலத்தில் பாபிலோனிய கடைசி அரசன் நபோநிதுஸ் (கி.மு 555- 539) தாய்மா-வைக் கட்டி, மத்திய ஆசியா தான் சந்திரதெய்வத்தின் பிரதான இடம் என்பதை நிரூபித்தான். புரதான சவுதி அரேபியாவில் சந்திரன் தான் முதற்கடவுள் என பல ஆராய்சியாளர்கள் கூறுகின்றனர். சீனாய் மலை கூட ... "சின்" எனும் வசனத்தின் ஒரு பகுதிதான்.

மெக்காவிலும் அதே சந்திரனைத்தான் வழிபட்டனர், " பெயர் அல்-இலா (ஹ_பால்);. அல்-இலா முகமதுவிற்கு பிறகு அல்லா-வாக மாறியிது.

முகமதுவும், அவனுடைய குடும்பமும் இந்த அல்-இலா(அல்லா)வைத்தான் வழிபட்டு வந்தனர்.

ஏன் அல்லா(அல்-இலா) எனும் பெயரை முகமது அந்நிய தெய்வங்களாக சொல்லவில்லை என்று. மற்ற தெய்வங்களின் பெயர்களை முகமது சொல்லியிருக்கிறான், ஆனால் ஏன் இந்த பெயரை மட்டும் சொல்லவில்லை?

ஏன் என்றால் முகமது அல்லா-வினுடைய பிள்ளைகளையும், மற்ற 360 தெய்வங்களையும் தான் அகற்றியிருக்கிறான். ஆனால் அல்லாவை மட்டும் தனிக்கடவுளாக, எல்லாக்கடவுளுக்கும் மேலான கடவுளாக அதே சந்திரக்கடவுளை மாற்றினான். அல்லா என்றால் அரேபியர்களுக்குத்தெரியும் சந்திரக்கடவுள் தான் என்று.

முகமது அரேபியர்களுக்கு சொல்லும்பொழுது அல்லா-வை சந்திரக்கடவுளாக சொன்னான். யூதர்களுக்கும், கிறிஸ்தவர்களுக்கும் சொல்லும்பொழுது அல்லவை யெகோவா தேவன் என்று சொன்னான். ஆனால் யூதர்களும், கிறிஸ்தவர்களும் தங்கள் கர்த்தராகிய யெகோவா தேவனை சரியாக அறிந்தபடியால் முகமதுவை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.


--------------------------------------------------------------------------------

அரேபியா- முகமதுவிற்கு முற்பட்ட காலம் (கி.பி 610க்கு முதல்)

காபா - தற்போதைய மெக்கா ...

இஸ்லாம் எனும் மார்க்கம் உருவாக முன்பு அரேபியர்கள் மத்தியில் பலவிதமான தெய்வ வழிபாடுகள் இருந்தது. காபாவிலே மட்டும் ஏறக்குறைய 360 தெய்வங்கள் அவர்களுக்கு இருந்தன. ஹ_பால் (ர்ரடியட ) எனும் தெய்வம் அங்கேயிருந்த தெய்வங்களுக்குள் முன்னுரிமையான தெய்வமாக இருந்தது. ஹ_பால் ஒரு சந்திரக்கடவுள.; ஏறக்குறைய கி.மு 2000 ஆண்டளவிலிருந்து சந்திரக்கடவுளை வழிபடுவது அரேபியர்களின் வழக்கமாக இருந்தது. மெக்காவில் தான் இந்த ஹ_பால்- ஐ வைத்து அரேபியர்கள் வழிபட்டனர்.

அங்கே அல்லாவையும் வணங்கினார்கள். ஆனால் அல்லாவிற்கு எந்தவிதமான சிலையையும் அவர்கள் வைக்கவில்லை. இதனால் அரேபியர்கள் ஹ_பால்-ஐ அல்லாவிற்கு பதிலாக கும்பிட்டார்கள், அதனிடமே தங்கள் விண்ணப்பங்களை வைத்தனர். அல்-இலாவுக்கு சிலை இல்லாததால் அரேபியர்கள் ஹ_பால் எனும் சிலையை அல்-இலாவாக பாவித்து வணங்கினர்.

சரியாக சொல்ல வேண்டுமென்றால்: ஹ_பால் தான் அல்லா.

தற்போது இஸ்லாமியர்கள் வழிபடும் அல்லாவை முன்பு : அல்-இலா என்று அழைத்தனர். கி.பி 610ற்கு பிற்பாடு முகமதுவினால் இப்பெயர் அல்லாவாக மாற்றப்பட்டது.

அரேபியர்கள் மத்தியில் ஒரு மரபு வழிக்கதை இருக்கின்றது, அவர்கள் அல்லாவை கும்பிடுகின்ற சமயம் ஹ_பால்-க்கு அருகில் நின்று வணங்குவார்கள் என்று.

ஹ_பால்-ஐ அவர்கள் காபாவின் உச்சியிலே வைப்பார்கள். ஹ_பால் உடன் இன்னும் 3 பெண் தெய்வங்களை அவர்கள் வைத்து வணங்கினார்கள்.

அல்- லத்

அல்- உத்சா

மனாத்

இந்த மூன்றும் அல்லாவின் பிள்ளைகள்.

அல்லா என்றால் - கடவுள். அரேபியர்களை பொறுத்தமட்டில் அல்லா என்றால்: ஹ_பால்.

(ஹ_பால் தான் அல்-இலா என்பதில் சில கருத்து வேறுபாடுகளும் உண்டு. இருவரும் ஒகே கடவுளா அல்லது வௌ;வேறான கடவுளா என்பதில் தான் அந்த கருத்து வேறுபாடு).

--------------------------------------------------------------------------------

முகமதுவின் அல்லா, முகமதுவின் குர்-ஆன்

முகமது உருவாக்கிய புதிய மதத்தில் ஹ_பால்(அல்லா) தான் கடவுள், அத்துடன் வேதாகமத்தை தனக்கு சாதகமாக மாற்றி புதிய மதத்தையும், ஹ_பால் சிலை ஏதும் இல்லாமல் அல்லாவை-யும் உருவாக்கினான்.

குர்-ஆன் உண்மையில் அரேபியர்களின் கலாச்சாரத்தையும், அவர்களுடைய வழிபாட்டு முறைகளையும், முகமதுவின் சொந்த வசனங்களையும், கட்டளைகளையும் மற்றும் பரிசுத்த வேதாகமத்திலிருந்து சில பகுதிகளை அப்படியே உண்மையாகவும், சில பகுதிகளை பொய்யாகவும், சில பகுதிகளை தனக்கேற்றதாகவும் திரிபுபடுத்தி எழுதப்பட்டிருக்கின்றது.


--------------------------------------------------------------------------------

ஆதாரங்கள்

Collier's Encyclopedia: அல்லாவைப்பற்றி:

அரேபியர்கள் மத்தியில் இஸ்லாம் மதம் உருவாகும் முன்பே அல்லா எனும் முதற்கடவுள் இருந்தது" என்று. (பக்கம் 570)

Britanica: மெக்காவைப்பற்றி: (அரேபிய சரித்திரம், பக்கம் 1045, 1979)

தற்பொழுது நடப்பதுபோல ஹஜ் யாத்திரை, மற்றும் அநேக சடங்கு முறைகள் இஸ்லாம் மதம் உருவாகும் முன்பே மெக்காவில் நடைபெற்றது.

The Joy of Sects

, Peter Occhigrosso, 1996

Die Hadsch

, F. E. Peters, p 3-41, 1994

Muhammad und Muhammadanism

, S. W. Koelle, 1889, p. 17-19

First Encyclopedia of Islam, E.J. Brill

, 1987, Islam, p. 587-591

Mohammed

, Maxime Rodinson, 1961, translated by Anne Carter, 1971, p 38-49

Muhammad's Mecca

, W. Montgomery Watt, Chapter 3: Religion In Pre-Islamic Arabia, p26-45

History Of The Arabs

, Philip K. Hitti, 1937, p 96-101

The Hajj

, F. E. Peters, p 3-41,

Muhammad and Muhammadanism

, S.W. Koelle, 1889, p. 17-19

History of the Islamic Peoples

, Carl Brockelmann, p 8-10

Meet the Arab

, John Van Ess, 1943, p. 29

Fabled Cities, Princes & Jin from Arab Myths and Legends

, Khairt al-Saeh, 1985, p. 28-30

Mohammed

, Maxime Rodinson, 1961, translated by Anne Carter, 1971, p 16-17

Karen Armstrong, Muhammad

, (New York: San Francisco, 1992) p. 69.

Britannica

, Arabian Religions, p1057, 1979

Southern Arabia

, Carleton S. Coon, Washington, D.C. Smithsonian, 1944, p.399

History of the Islamic Peoples

, Carl Brockelmann, p 8-10

Islam in the World

, Malise Ruthven, 1984, p 28-48

Muhammad The Holy Prophet

, Hafiz Ghulam Sarwar (Pakistan), p 18-19, Muslimhttp://www.tamilchrist.ch/religion/islam/index.htm

இஸ்லாம் இணைய பேரவைக்கு எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு அழைப்பிதல்

முன் பக்கம் செல்ல

HOME PAGE

தமிழ் உலகின் இஸ்லாம் அறிஞர்களுக்கு ஈசாகுரான் உமர் எழுத்து வடிவ விவாதத்துக்கு பகிரங்க அழைப்பு

தமிழ் நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் தலைவரும்,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞருமான பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்கள்

1,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-1

2,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-2

3,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-3

4,பி.ஜைனூல் ஆபிதீன் அவர்களுக்கு ஈசா குரான் இணைய உமர் அவர்களின் பதில்-4

பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி கட்டுரைகள்

1,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -1

2,பிரபல இஸ்லாம் அறிஞர் Dr.ஜாகிர் நாயக் அவர்களுக்கு ஈசாகுரான் இணைய உமரின் பதிலடி -2

பிரபல இஸ்லாமிய இணையதளமான இஸ்லாம் கல்வி இணையத்தின் கட்டுரைக்கு ஈசாகுரான் இணையம் அளித்த பதில்கள்

1, இஸ்லாம்கல்வி இணையக் கட்டுரையும், 1 தீமோ 2:5ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் உமர் பதில்

2, இஸ்லாம்கல்வி தளமும் மத்தேயு 15:9ம் வசனமும்: ஈஸா குர்‍ஆன் பதில்